กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ภาษาวิทย์วันละคำ

ภาษาวิทย์วันละคำ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 Pasteurization การพาสเจอร์ไรส์ พจนพร แสงสว่าง 3152
2 OLED หรือ Organic Light Emitting Diodes ออร์กานิก ไลท์ อิมิทติ้ง ไดโอดส์ พจนพร แสงสว่าง 2474
3 Velcro เวลโคร พจนพร แสงสว่าง 2209
4 Stainless สเตนเลส พจนพร แสงสว่าง 1808
5 Stent สเต็นท์ พจนพร แสงสว่าง 2817
6 Smart materials วัสดุฉลาด พจนพร แสงสว่าง 3737
7 Titanium ไทเทเนียม พจนพร แสงสว่าง 2489
8 Aluminium อะลูมิเนียม พจนพร แสงสว่าง 2091
9 Activated carbon หรือ แอคติเวเต็ดคาร์บอน พจนพร แสงสว่าง 4074
10 Biorubber ไบโอรับเบอร์ พจนพร แสงสว่าง 2184
11 Barium แบเรียม พจนพร แสงสว่าง 3452
12 Organic ICM หรือ Organic Integrated Cropping Management ออร์กานิกส์ไอซีเอ็ม หรือระบบอินทรีย์ไอซีเอ็ พจนพร แสงสว่าง 3187
13 Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก พจนพร แสงสว่าง 9835
14 Thermohaline currents กระแสน้ำเทอร์โมฮาไลน์ พจนพร แสงสว่าง 4479
15 Citizen Science วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง พจนพร แสงสว่าง 2741
16 Biome ชีวนิเวศ พจนพร แสงสว่าง 12239
17 Climate change การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พจนพร แสงสว่าง 8557
18 Atomic Reactor/Nuclear Reactor เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พจนพร แสงสว่าง 10539
19 ENZbleach เอนบลีช พจนพร แสงสว่าง 2074
20 e-Bike จักรยานไฟฟ้า พจนพร แสงสว่าง 2306
21 ISFET หรือ Ion-Selective Field Transistor อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของไอออน พจนพร แสงสว่าง 2622
22 Multispectral Imaging เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมด้วยแสง พจนพร แสงสว่าง 2103
23 Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร 9พจน์ 3465
24 BaiKhaoNK แอพฯใบข้าว 9พจน์ 3443
25 Anti-Kobpae เครื่องตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร 9พจน์ 2879
 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป