กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ภาษาวิทย์วันละคำ

ภาษาวิทย์วันละคำ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 Pasteurization การพาสเจอร์ไรส์ พจนพร แสงสว่าง 4494
2 OLED หรือ Organic Light Emitting Diodes ออร์กานิก ไลท์ อิมิทติ้ง ไดโอดส์ พจนพร แสงสว่าง 3079
3 Velcro เวลโคร พจนพร แสงสว่าง 2894
4 Stainless สเตนเลส พจนพร แสงสว่าง 2194
5 Stent สเต็นท์ พจนพร แสงสว่าง 5123
6 Smart materials วัสดุฉลาด พจนพร แสงสว่าง 8485
7 Titanium ไทเทเนียม พจนพร แสงสว่าง 4678
8 Aluminium อะลูมิเนียม พจนพร แสงสว่าง 3939
9 Activated carbon หรือ แอคติเวเต็ดคาร์บอน พจนพร แสงสว่าง 5459
10 Biorubber ไบโอรับเบอร์ พจนพร แสงสว่าง 2594
11 Barium แบเรียม พจนพร แสงสว่าง 8348
12 Organic ICM หรือ Organic Integrated Cropping Management ออร์กานิกส์ไอซีเอ็ม หรือระบบอินทรีย์ไอซีเอ็ พจนพร แสงสว่าง 3866
13 Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก พจนพร แสงสว่าง 16104
14 Thermohaline currents กระแสน้ำเทอร์โมฮาไลน์ พจนพร แสงสว่าง 8314
15 Citizen Science วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง พจนพร แสงสว่าง 5745
16 Biome ชีวนิเวศ พจนพร แสงสว่าง 15718
17 Climate change การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พจนพร แสงสว่าง 12370
18 Atomic Reactor/Nuclear Reactor เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พจนพร แสงสว่าง 16510
19 ENZbleach เอนบลีช พจนพร แสงสว่าง 2712
20 e-Bike จักรยานไฟฟ้า พจนพร แสงสว่าง 3014
21 ISFET หรือ Ion-Selective Field Transistor อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของไอออน พจนพร แสงสว่าง 3466
22 Multispectral Imaging เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมด้วยแสง พจนพร แสงสว่าง 2510
23 Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร 9พจน์ 4044
24 BaiKhaoNK แอพฯใบข้าว 9พจน์ 4018
25 Anti-Kobpae เครื่องตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร 9พจน์ 4013
 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป