กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ENZbleach เอนบลีช

พิมพ์ PDF

ENZbleach เอนบลีช
          เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ใช้ฟอกเยื่อกระดาษโดยมีที่มาจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวก  ผลงานของนักวิจัยศูนย์ไบโอเทค สวทช เป็นเอนไซม์ไซแลนเนสที่ได้มาจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกด้วยเทคนิคเมตาจีโนม โดยเอนไซม์ดังกล่าวมีความสามารถในการทำงานที่สภาวะเป็นด่างสูงได้ดี ดังนั้นจึงนำไปใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อกระดาษในกระบวนการฟอกเหมือนกับการใช้เอนไซม์ทางการค้าทั่วไป และเนื่องจาก ENZbleach ได้มาจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่ไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลสเจือปน ทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ การใช้เอนไซม์ชนิดนี้ในการฟอกเยื่อกระดาษ ช่วยลดการใช้พลังงาน สารเคมี และขั้นตอนในกระบวนการฟอกเยื่อ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
          
  ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป