กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการเทคโนโลยี

รวมเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

  • 1
LEXiTRON: พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย

LEXiTRON: พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย

พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON เวอร์ชัน 2.0 สร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ในการช่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ โดยท่านสามารถค้นหาคำศัพท์และข้อมูลต่างๆ ของคำศัพท์ ภาษาไทยแ... Read more
โปรแกรมอ่านไทย

โปรแกรมอ่านไทย

ทำการแปลงแฟ้มภาพลักษณ์เอกสารตัวพิมพ์ไทยและอังกฤษให้เป็นแฟ้มข้อความ - รับอินพุตเป็นแฟ้มภาพลักษณ์เอกสารได้หลายรูปแบบทั้งภาพสี ภายขาวดำ และภาพสีเทา - ส่งเอาต์พุตเป็นแฟ้มข้อความเอกสารแบบ ".txt" ... Read more
สรรสาร

สรรสาร

สรรสารลุ๊ค เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาและจัดการระบบค้นคืนข้อมูลผ่าน Web Browser ผู้ใช้สามารถสั่งให้โปรแกรมสร้างดัชนีจากไฟล์เอกสารที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของ เครื่องหรือจะเป็นเอกสารบนเว็บก็ได้ โปรแกรมจะทำงานโดยผ่าน Interface ของ Web Browser ดังนั้นจึง... Read more
ออฟฟิศทะเล

ออฟฟิศทะเล

ออฟฟิศทะเล คือ โปรแกรมที่พัฒนาจาก OpenOffice.org บนพื้นฐานการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส โดยมีเป้าหมายให้เป็นชุดออฟฟิศที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ ออฟฟิศทะเล เป็นการพัฒนาแบบต่อยอด ซึ่งถูกต้องตามหลักการในการทำโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส... Read more
ลินุกซ์ทะเล

ลินุกซ์ทะเล

ลินุกซ์ทะเล คือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ที่ทำการปรับปรุงความสามารถให้ใช้งานร่วมกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (End User) มีการจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับการใช้งานพื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน ... Read more
ภาษิต

ภาษิต

"ภาษิต" เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) กับ บริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น ( NEC, JAPAN ) ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองให้บริการ "ภาษิต" ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ใช้สามาร... Read more
แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที

แหล่งเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกยุคไอที

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบ OpenSource ที่พร้อมบริการสำหรับทุกท่าน เรียนฟรี ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Read more
บริการทดสอบความเร็วเครือข่าย

บริการทดสอบความเร็วเครือข่าย

ขอบเขตการให้บริการ                บริการเบ็ดเสร็จ ในการให้คำปรึกษาแนะนำการทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย และ ทดสอบระบบเครือข่ายผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนการบริการทดสอบความเร็ว... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป