กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

คลังภาพกิจกรรม คลังวิดีโอ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ งานวิจัยใช้ได้จริง

เอกสารประชาสัมพันธ์

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์เอกสารเพิ่มเติม 

 
ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
แบบฟอร์ม ข้อมูลกำลังคนระดับปริญญาเอก
ชีวิตกับวิทยาศาสตร์

ท่องแดนวิทยาศาสตร์

ครอบครัวเทคโนโลยี

เปิดบ้านนวัตกรรม

จากพื้นดินสู่ท้องฟ้า

ติดตามชมวิดีโอกระทรวง คลิกที่นี่

ข่าวรับสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวอบรม/สัมมนา
ศูนย์บริการร่วม @science วารสารสำหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต วท. กฏหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.twitter.com/Msciences/ http://www.facebook.com/Msciences/ http://www.youtube.com/user/msciencemedia http://www.flickr.com/photos/48456371@N05/ อยู่ระหว่างการจัดทำ

การสร้างความตระหนัก

การพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย
คลินิกเทคโนโลยี
การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2552/53

การส่งเสริมชุมชน/ผู้ประกอบการ

โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

สื่อมัลติมีเดีย MOST IPTV ติดตามชมทีวิออนไลน์ คลิกที่นี่

&amp;lt;/td&amp;gt; &amp;lt;/tr&amp;gt; <!-- <tr> <td style="text-align: center;"><embed src="http://iptv.most.go.th/player.swf" width="260" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" autoplay="true" flashvars="controlbar=over&amp;autostart=true &amp;file=mosttv.sdp&amp;image=uploads/live/website/thumbnail/2aa4c9c315141394462c65650c148fc2.png&amp;plugins=viral-2d&amp;viral.allowmenu=false&amp;viral.onpause=false&amp;viral.onComplete=false&amp;streamer=rtmp://live.most.go.th:1935/live" /></td> </tr> --> &amp;lt;/tbody&amp;gt; &amp;lt;/table&amp;gt; <!--<table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"> <h3><strong>เว็บไซต์ที่น่าสนใจ</strong></h3> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><a title="ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ" href="http://www.sciplanet.org/"><img width="230" vspace="0" hspace="0" height="73" border="0" align="middle" alt="กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2557" src="/main/images/stories/actsci57q3.png" /><img width="230" vspace="0" hspace="0" height="59" border="0" align="middle" src="/main/images/stories/sciplanet-org.jpg" alt="ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ" /></a></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><a href="http://www.thaimedicalexpo.com" target="_blank" title="กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2557"><img width="225" vspace="0" hspace="0" height="83" border="0" align="middle" src="/main/images/stories/Banner-Medical-200x90-px.gif" alt="กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2557" /></a></td> </tr> </tbody> </table>--> <!--<p>User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8 User8</p>-->

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

GINFO GINFO Smart job Centere-Governmentจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

1111 and 1155 thailand move forward thailand move forwardสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป