กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการบทเรียนออนไลน์

บริการบทเรียนออนไลน์

พิมพ์ PDF

  • 1
  • 2
  • 3
ซ่อนร่างพร่างกาย

ซ่อนร่างพร่างกาย

กิ้งก่ามีผิวหนังใส  ภายใต้ผิวหนังมีชั้นของเซลล์ซึ่งบรรจุสารสีเหลือง สีดำ  และสีแดงไว้ภายใน  การขยายตัวและหดตัวของเซลล์ใต้ผิวหนังนี่เองที่ทำให้กิ้งก่าเปลี่ยนสี  เชื่อหรือไม่ว่าสภาวะทางอารมณ์ของกิ้งก่าเป็นตัวกระตุ้นเซลล์สี... Read more
พยากรณ์อากาศ 1

พยากรณ์อากาศ 1

ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ    1. ตรวจสภาพอากาศ โดยสถานีตรวจอากาศบนบกหรือทะเล จะตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ลม เมฆ หยาดน้ำฟ้า ทัศนวิสัย บอลลูนตรวจสภาพอากาศจะนำเครื่องมือที่จะทำการวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้... Read more
พยากรณ์อากาศ2

พยากรณ์อากาศ2

การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้... Read more
โลกสีเงิน

โลกสีเงิน

เงินตรา เป็นสื่อกลางที่สำคัญสำหรับการติดต่อซื้อขายสินค้ามาตั้งแต่อดีตกาลโดยเข้ามามีบทบาทใช้ทดแทนการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยวัตถุสิ่งของ และเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากยิ่งขึ้น เงินตรา จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการ... Read more
เจื้อยแจ้วเสียงใส

เจื้อยแจ้วเสียงใส

นกเป็นกลุ่มที่น่าตื่นตาตื่นใจและหลากหลายของสัตว์ นกรู้จักกันดีที่สุดสำหรับความสามารถในการบินมีเปรียบในคำสั่งของพวกเขาฟ้า Albatrosses เหินไกลกว่าทะเลเปิด, hummingbirds เลื่อนเคลื่อนไหวอยู่กลางอากาศและฝูงนกอินทรีลงไปจับเหยื่อกับระบุความถูกต้อ... Read more
ไอศครีม หลากหลายสีสันเย็นฉ่ำชื่นใจ

ไอศครีม หลากหลายสีสันเย็นฉ่ำชื่นใจ

อากาศร้อนๆ ใครๆ ก็นึกถึงไอติมหรือไอศกรีม ไอศกรีมเป็นของหวานแช่แข็งชนิดหนึ่งที่คนทุกเพศทุกวัยชื่นชอบ จนเรียกได้ว่าเป็นของหวานสำหรับคนทั่วโลกก็ว่าได้ ที่มาของไอศกรีม คือ นายโทมัส อาร์ควินนี่บอกว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิ เนโรห์ แห่งอาณาจ... Read more
วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์

วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์

หากจะถามว่า "หุ่นยนต์คืออะไร?" ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคำว่า "โรบอต" (RoBot) ที่แปลว่า หุ่นยนต์มาจากคำในภาษาเซค ที่หมายถึง "แรงงานที่ถูกบังคับ" ส่วนความหมายของนักวิทยาศาสตร์ "หุ่นยนต์" เป็นเครื่องจักรกล... Read more
การพิมพ์

การพิมพ์

ระบบการพิมพ์พื้นนูน (Relef Printing) เป็นระบบการพิมพ์ชนิดแม่พิมพ์พื้นนูนชนิดเดียวกับที่ กูเตนเบิร์ก เคยใช้โดยมีตัวพิมพ์แต่ละอักษรที่หล่อด้วยโลหะผสม (Allay) มาจัดเรียงให้เป็นข้อมูลความตามที่ต้องการ แล้วนำไปใช้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์โดยตรง ซึ่งแม... Read more
สนุกคิดกับคณิตศาสตร์

สนุกคิดกับคณิตศาสตร์

รูปทรงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านโค้งนี้ คือ โรเตอร์ ซึ่งอยู่ในเครื่องยนต์แบบหนึ่งที่ เรียกว่า โรตารี โดยโรเตอร์จะหมุนรอบคล้ายการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ซึ่งเครื่องยนต์โรตารีนี้จะผลิตพลังงานจากการหมุนเป็นรอบๆ และมีกระบวนการอัดก๊าซและการเผาไหม้เกิด... Read more
ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20

ไฟฟ้า การค้นพบที่เปลี่ยนโฉมหน้าของศตวรรษที่ 20

ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบของไฟฟ้าคือการไหลของอิเล็กตรอนเรื่องทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากอะตอมและอะตอมมีศูนย์กลางที่เรียกว่านิวเคลียส นิวเคลียสมีประจุบวกเรียกว่าโปรตอนอนุภาคและ uncharged อนุภาคนิวตรอนที่เรียกว่า อะตอมนิวเคลียสของล้อมรอบด้วยอนุภาคประ... Read more
อัญมณี

อัญมณี

อัญมณีคืออะไร อัญมณีเป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก อำพัน ปะการัง งาช้าง หรือ เป็นสารอนินทรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้แก่ รัตนชาติที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติและหิน รวมถึงสารที่เกิดจากการ... Read more
ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ชัยภูมิที่ดีของบ้านคือ ด้านหน้าต้องมีแหล่งน้ำ ด้านหลังเป็นภูเขาทางเข้าบ้านควรหันไปทางทิศใต้ (ทิศหงส์แดง) หลังบ้านหันไป ทางทิศเหนือ (ทิศเต่าดำ) ฮวงจุ้นบ้านที่ดีต้องมีแหล่งน้ำ เพราะน้ำคือตัวแทนของความร่ำรว... Read more
การบันทึกและจารึกของไทย

การบันทึกและจารึกของไทย

ประวัติการบันทึกและการจารึกที่เก่าแก่ที่สุดของไทย คือ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสุโขทัย ที่บันทึกเกี่ยวกับภาษาสังคม ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ถือเป็นผลงานภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทย อันเป็นมรดกที่หาค่ามิได้ นอกจ... Read more
เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติจากการเก็บเกี่ยวพืชฝ้าย ฝ้ายเป็นเส้นใยที่เก่าแก่ที่สุดในการเพาะปลูกมนุษย์กับร่องรอยของฝ้ายกว่า 7,000 ปีหายจากโบราณคดี ฝ้ายยังเป็นหนึ่งในเส้นใยธรรมชาติที่ใช้มากที่สุดในวันนี้อยู่กับผู้บริโภคจากทุกชั้นและประเทศสวมใส่และใ... Read more
นวตกรรมจีน

นวตกรรมจีน

นิทรรศการ "7,000 ปี นวัตกรรมจีน" แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวัฒนาธรรมที่สบทอดมายาวนานของประเทศจีน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และช่างคิดของชาวจีน ได้สร้างความสำเร็จต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งศาสตร์แห่งธรรมชาติและเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ในนิทรร... Read more
ของเล่นภูมิปัญญาไทย

ของเล่นภูมิปัญญาไทย

ประวัติของว่าวในประเทศไทย สันนิษฐานว่า มีมาก่อนกรุงสุโขทัยการเล่นว่าวสมัยก่อนจะเล่นเพื่อความเพลิดเพลินและเล่นในพระราชพิธีต่างๆ โดยเฉพาะสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าวได้รับความนิยมกันมากตั้งแต่พระมหากษัตริย์ จนถึงสามัญ แต่ในสมัยนั้นมักนิยมเล่นว่าวในห... Read more
วิทยาศาสตร์ในของเล่น

วิทยาศาสตร์ในของเล่น

พ่อแม่ช่วยลูกเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร สนับสนุนและส่งเสริม เด็กอยากรู้อยากแกะดูกลไกภายในของเล่นของเล่นของเขา คุณพ่อคุณแม่ควรให้คำแนะนำถึงวิธีการที่ถูกต้องในการแกะและประกอบกลับเข้าไปใหม่ เด็กอยากรู้ ควรเปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้ นี่เป็นหนท... Read more
ภูมิปัญญาไทย

ภูมิปัญญาไทย

คนไทยรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 5,000 - 3,000 ปี มาแล้ว เช่นการ ค้นพบเวดินเผา เป็นเครื่องมือในการปั่นฝ้ายสมัยแรกๆ เครื่องมือหิน โลหะชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการล่าสัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร ต่อมาได้พัฒนาการประดิษฐ์... Read more
ต้มยำกุ้ง

ต้มยำกุ้ง

ต้มยำกุ้งเป็นอาหารจานโปรดของคนไทยมานาน จัดเป็นอาหารประจำชาติที่ปัจจุบันได้รับความนิยมไปถึงนานาประเทศเสน่ห์ของต้นยำกุ้งคืออะไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คุณรู้จักต้มยำกุ้งมากแค่ไหน เราขอท้าให้คุณลองทำความรู้จักต้นยำกุ้งในแง่มุมใหม่ด้วยความรู้ทางวิ... Read more
วิทยาศาสตร์ในช็อกโกแล็ต

วิทยาศาสตร์ในช็อกโกแล็ต

ช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่นิยมมาก และมีให้เลือกในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบและรสชาติของช็อกโกแลตนั้นแตกต่างกันได้โดยส่วนผสมและปริมาณของส่วน ผสมในช็อกโกแลต นอกจากส่วนผสมแล้วรสชาติยังแตกต่างกันโดยระยะเวลาและอุณหภูมิของการคั่ว เมล็ดโกโก้ด้วย เป็นที่ยอ... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป