กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
ก.วิทย์ฯ จัดประชุมดันมหาลัยทั่วประเทศเป็น

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมดันมหาลัยทั่วประเทศเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ" เร่งเดินหน้าสตาร์ทอัพไทย

                             เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - ณ ห้องประชุมแคแสด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) และบทบาทของมหาวิทยาลั... Read more
นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี

นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี

         นายยูกิยะ อมาโนะ (Mr. Yukiya Amano)  ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2559 หรือ International Nuclear Science and Technology Conference (INST 2016)  โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทค... Read more
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดตัวผลงานนิวเคลียร์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ INST 2016

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดตัวผลงานนิวเคลียร์ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ INST 2016

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ วิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2559 หรือ International NuclearScience and Technology Conference (INST 2016) ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559 ซึ่งงานปีนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ยกระดับคุณภาพชีวิต Nuclear for Better Life นำทัพผลงานวิจัยด้า... Read more
“กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0

“กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0

        ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า   หากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ( วทน.) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำโดยรั้งอันดับที่ 47 ซึ่งยังห่างไกลกับประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งติดอันดับ 8 จากการจัดอันดับขีดควา... Read more
ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

         4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องวิมานทิพย์ ๑ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ให้การต้อนรับ นายยูกิยะ อมาโนะ (Mr. Yukiya Amano)  ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทั้งนี้ ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) และ ดร.อัจฉรา... Read more
มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์

มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์

                     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดย นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวนยการศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาสู่เชิงพาณิชย์ ณ อาคาร SCG 100 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาเกิดประส... Read more
มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

                      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จับมือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 หรือ ECTI-CARD 2016 ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 27-29... Read more
รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation

รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation

                   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ “Capturing Value on Thailand  ” จัดโดยสมาคมไทย-ญี่ปุ่น                ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใ... Read more
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์ การจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์ การจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค

             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์รายการพิกัดข่าวเช้า ช่อง NOW26 โดยมี คุณอาชวินท์  สุกลี เป็นผู้สัมภาษณ์  เรื่องจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภูมิภาค ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรับชมทางรายการพิกัดข่าวเช้า ช่อง NOW26 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559  เวลา 06.30 - 08.00 น.      &nb... Read more
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

         2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) อาทิ ประเด็นด้านด... Read more
งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”

งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”

              นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี “Food for the Future” ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ,บี,ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อสนองนโยบายขับเคลื... Read more
ดร.พิเชฐ บรรยายพิเศษ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

ดร.พิเชฐ บรรยายพิเศษ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ภายในงานสัมมนา "การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวัฒนธรรม" โดยมีนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559   ... Read more
รมว.วท.เปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2”พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต”

รมว.วท.เปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2”พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต”

    1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต” จัดขึ้นโดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นการแสดงผลงานความก้าวหน... Read more
 รมว.วท. ร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี” ด้านอาจารย์ ม.ฮาวาร์ดเผย อดอาหาร 30% ช่วยชะลอวัย

รมว.วท. ร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี” ด้านอาจารย์ ม.ฮาวาร์ดเผย อดอาหาร 30% ช่วยชะลอวัย

ณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ                เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - ณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี: บทเรียนจากวิจัยด้านชะลอวัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ มิทเชล ภาควิชาพันธุศาสตร์และโรคซับซ้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ทั้งนี้ยังมี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสต... Read more
ผู้ตรวจราชการ วท. ติดตามงาน ยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค

ผู้ตรวจราชการ วท. ติดตามงาน ยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค

                                  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ จังหวัดกำแพงเพชร                     นางนันทวรรณ ชื่น... Read more
โฆษก กระทรวงวิทย์ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นการนำเสนอผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

โฆษก กระทรวงวิทย์ ร่วมประชุมพิจารณาประเด็นการนำเสนอผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย ช่วงแถลงผลงานรัฐบาลครบ 2 ปี โดยมีพลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล            สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายการเดินหน้าประ... Read more
ระบบจอดรถ ไฮเทคตอบคนกรุง (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)

ระบบจอดรถ ไฮเทคตอบคนกรุง (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.most.go.th/main/files/C-160728011133[1].pdf   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โทร. 02 333 3728 -3732 โทรสาร 02 333 3834 E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand Read more
อพวช. ผนึกสมาคมวิทย์ เป็นเจ้าภาพจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 2

อพวช. ผนึกสมาคมวิทย์ เป็นเจ้าภาพจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 2

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัด “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2” (The 2nd ASEAN Student Science Project Competition) เวทีการประกวดทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม นี้  ณ ... Read more
สนช. ร่วมกับธนาคารออมสินผนึกกำลังปั้นสตาร์ทอัพและ SMEs ไทย เดินหน้ากลไก “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”เพื่อเกื้อหนุนต่อธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs

สนช. ร่วมกับธนาคารออมสินผนึกกำลังปั้นสตาร์ทอัพและ SMEs ไทย เดินหน้ากลไก “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”เพื่อเกื้อหนุนต่อธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามความร่วมมือภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้น” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะให้ความรู้และคำปรึกษาทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เทคโนโลยี นวัตกรรม กา... Read more
มาตรวิทยาแสงแท็คทีมผู้เชี่ยวชาญ ถกประเด็นยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาแผนพลังงานทดแทน เน้น NQI แกร่งสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดี ตอบโจทย์แผนชาติ ชัวร์

มาตรวิทยาแสงแท็คทีมผู้เชี่ยวชาญ ถกประเด็นยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาแผนพลังงานทดแทน เน้น NQI แกร่งสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดี ตอบโจทย์แผนชาติ ชัวร์

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดงานสัมมนา หัวข้อ มาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน (เน้นพลังงานแสงอาทิตย์) โดยมี ร.ท. อุทัย นรนิ่ม รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาแสงกล่าวเปิดงานสัมมนา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำ... Read more
ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3

ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3

              วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ สภาวิจัยแห่งชาติ  นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ (สชวท.) ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 5/2559 โดยขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการฯ ช่วยเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่3 (2559-2563) ซึ่งจะครบรอบการดำรงตำแหน่... Read more
ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้าพัฒนาสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ในหัวข้อ “การจัดทำภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี” วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ               ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงาน... Read more
 กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 - ณ โถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าว ความสำเร็จการพัฒนา 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ได้แก่ (1) การพัฒนาสร... Read more
กระทรวงวิทย์ ผนึก ก.ไอซีที จัดงานใหญ่ “Startup Thailand & Digital Thailand” บุก 3 หัวเมืองใหญ่

กระทรวงวิทย์ ผนึก ก.ไอซีที จัดงานใหญ่ “Startup Thailand & Digital Thailand” บุก 3 หัวเมืองใหญ่

             ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานภาคเอกชน                กลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & Productivity) คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และ ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าวงาน Startup ... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 3 เครื่อง ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 3 เครื่อง ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน

      25 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 3 เครื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน... Read more
ASEAN Reference Material Network Start-up meeting

ASEAN Reference Material Network Start-up meeting

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดประชุมโครงการจัดตั้งเครือข่าย ASEAN Reference Material Network ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายวัสดุอ้างอิงภายใต้เครื่องหมายการค้า TRM เพื่อลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงจากต่างประเทศ ในขณะที่ความต้องการวัสดุอ้างอิงที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ที่หลากหลายมีมากยิ่งขึ้น  แต่การผลิตวัสดุอ้างอิงมีการลงทุนสูงทั้งในส่วนของเครื่องมือสำหรับเตรียมวัส... Read more
รมว.วท. ร่วมปลุกระดมความคิดการวิจัยและนวัตกรรมกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหวังสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

รมว.วท. ร่วมปลุกระดมความคิดการวิจัยและนวัตกรรมกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหวังสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

              21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12" พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึ... Read more
โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา

โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา

   สป.วท. จัดโครงการปฏิบัติธรรม “ตามรอยพระศาสดาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”                  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรม “ตามรอยพระศาสดาเนื่องในวันอาสาฬหบู... Read more
 รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษThailand Competitiveness Conference 2016 พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษThailand Competitiveness Conference 2016 พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

                 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ปาฐกถาพิเศษบนเวที Thailand Competitiveness Conference 2016 ในหัวเรื่อง Enhancing the value of Thailand Ago-Food Industry จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association (TMA) จัดสัมมนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Orchestrating National Competitiveness มุ่งเน้นการเ... Read more
 ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’  พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559 โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัด วท. การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณการประชาสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร... Read more
ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.

ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.

  ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ www.gmap.most.go.th                  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน &n... Read more
เจาะลึก ‘ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ ของนักวิจัยม.อ. ช่วยสืบสวนคดี พิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ภาคใต้

เจาะลึก ‘ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก’ ของนักวิจัยม.อ. ช่วยสืบสวนคดี พิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ภาคใต้

                    ภายหลังการประกาศรางวัลนวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2016) ภายในงาน RSP Innovation 2016 (Regional Science Park Innovation Day) จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม  2559 ณ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯที่ผ่านมา                &nb... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ วางโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนักรบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ

กระทรวงวิทย์ฯ วางโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนักรบหน้าใหม่ที่มีศักยภาพ

      12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี “เส้นทางเศรษฐีหน้าใหม่ สตาร์ทอัพพันธุ์ไทย” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “บทบาทของภาครัฐ ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิติลไทย” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดย นิตยสารเส้นทางเศรษฐี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สตาร์ทอัพเ... Read more
วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis

วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ฉลองครบรอบการดำเนินงาน 53 ปี ชูผลงาน “Food  for  the  Future” สนองนโยบายขับเคลื่อน Food  Innopolis ในรูปแบบการสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A,B,C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บรรเทาอาการปวดไมเกรนจากสมุนไพรสกุลเบญจมาศแล... Read more
CTCN Regional Forum for National Designated Entities

CTCN Regional Forum for National Designated Entities

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม CTCN Regional Forum for National Designated Entities ซึ่งกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม United Nations Convention Center (UNCC) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559               ... Read more
ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น

                6 กรกฎาคม 2559 - ณ กระทรวงการคลัง: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางใหม่ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval) ซึ่ง สวทช. และ วว. จะทำหน้าที่ตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัยฯ ตาม... Read more
ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล

ก.วิทย์ สวทช. ผนึก ก.อุตฯ กำหนดใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี 6 ฉบับ สู่มาตรฐานสากล

               (6 ก.ค.59) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเวทีเสวนา เรื่อง: "มอก.2691 สำคัญกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไทยอย่างไร"                   โดยมี ดร.อ... Read more
3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้ารางวัล ‘นวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ’

3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้ารางวัล ‘นวัตกรรมธุรกิจระดับประเทศ’

              เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559  - ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดงาน "Regional Science Park Innovation Day 2016 (RSP)" ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของนวัตกรรมธุรกิจที่ใช้บริการของอุทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมกับมอบรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation A... Read more
 ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษ เปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค

ก.วิทย์ โดยสวทช. จับมือ สกว. และสถานทูตอังกฤษ เปิดเวทีให้นักวิจัยก้าวสู่โลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนในภูมิภาค

                 7 กรกฎาคม 2559 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ :-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จัดงาน Newton UK-South East Asia Innovation Leadership Conference  เป็นงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของผู้ได้รับทุนจากโครงการ Leaders in Innovation Fellowshi... Read more
ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ

ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ

                   (6 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ จัดกิจกรรม “Technology Investment for SMEs Conference 2016” หรือเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือหุ้นส่วนธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมภายใต... Read more
วท. สนองนโยบายนายกฯ โชว์ความพร้อมเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย

วท. สนองนโยบายนายกฯ โชว์ความพร้อมเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสีย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงฯ   และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เยี่ยมชมนิทรรศการระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนและสำหรับโรงงานยางพารา    ดร.พิเชฐฯ เ... Read more
ก.วิทย์ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ก.วิทย์ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

         6 กรกฏาคม 2559  เวลา 15.15 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด     กระทรวงฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโท... Read more
ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง

ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง

 เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางใหม่ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) สำหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval) ซึ่... Read more
รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ

รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"

                      ภายหลังกิจกรรมเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT World Forum : ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคมที่ผ่านมา ได้มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการพาณิชย์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างกระชับและเข้าใจ       ... Read more
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”

5 กรกฎาคม 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศเดินหน้า “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ดึงรัฐ-เอกชน ร่วมยกระดับ OTOP แบบครบวงจร อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย. สมอ. สยามพิวรรธน์ ไทยเบฟ  SCG Chemical ปตท. ททท.  หลังพบมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกินความคาดหวังกว่า 1,000 ราย   ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ เนคเทค ยกระดับห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

                 4 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  และนายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทนลงนาม  พร้อมประชุมนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด IS... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน

กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน

                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) ชี้ไทยขึ้นอันดับ 28 จาก 30 ในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD World Competitiveness) จากประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ นโยบายการเงินการคลังมีอันดับดีขึ้น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันดับทรงตัว ห่วงอันดับด้านการศึกษากลับลดลง สถิติการใช้อินเตอร์เน็ตไทยนำโด่งเรื่องการเล่นเกมส์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค และดูหนังฟังเพลง ... Read more
ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

               วันนี้เตรียมพบกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ หน่วยงานเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ในวันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6   ... Read more
 ก.วิทย์ เตรียมใช้วิธีทางเลือกอื่น ทดแทนสัตว์ทดลองในประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ก.วิทย์ เตรียมใช้วิธีทางเลือกอื่น ทดแทนสัตว์ทดลองในประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

              อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานแถลงข่าว “ความร่วมมือการทดสอบความปลอดภัยของยาและเครื่องสำอางโดยลดการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอาง (ต้นแบบ) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และหน่วยปฏิบัติการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อเซลล์และยีนบำบัด ” ภายใต้ความร่วมมือ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน... Read more
 รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษครบรอบ 19 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ย้ำ “สื่อมืออาชีพยุคออนไลน์ ต้องเน้นค้นหาความจริง”

รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษครบรอบ 19 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ย้ำ “สื่อมืออาชีพยุคออนไลน์ ต้องเน้นค้นหาความจริง”

                  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 – ณ อาคารสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานครบรอบ 19 ปี พร้อมเปิดเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้        ... Read more
รมว.วท. ผู้แทนไทย กระชับความสัมพันธ์ ไทย-อเมริกา

รมว.วท. ผู้แทนไทย กระชับความสัมพันธ์ ไทย-อเมริกา

                  วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนของนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 240 ปี วันประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้ง 2 ประเทศ ที่มีมายาวนานกว่า 183 ปี และความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในทุกด้าน รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโ... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดสัมมนาทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดสัมมนาทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

              สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนา เรื่อง นโยบายและทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 25... Read more
 กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานสัมมนา ‘ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0’ สร้างความรู้เจ้าหน้าที่รัฐฯ ขยายผลสู่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานสัมมนา ‘ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0’ สร้างความรู้เจ้าหน้าที่รัฐฯ ขยายผลสู่ประชาชน

                      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 - ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์จัดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT World Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแจ้งช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลสู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2559 นี้ &... Read more
 ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ

ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ

    30 มิถุนายน 2559 - กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ แอลดี (Learning Disabilities : LD) โดยบูรณาการ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน” ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภา... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน RSP Innovation Day 2016 โชว์ผลงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค ผลักดันธุรกิจนวัตกรรม เพิ่มโอกาสการค้า

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน RSP Innovation Day 2016 โชว์ผลงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค ผลักดันธุรกิจนวัตกรรม เพิ่มโอกาสการค้า

                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2016 เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมมอบรางวัล MOST In... Read more
TCELS เปิดตัว 3 บริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกติวเข้มตัวต่อตัวกับกูรูด้านการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เตรียมจัดต่อปีหน้าเพราะเสียงตอบรับดี

TCELS เปิดตัว 3 บริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกติวเข้มตัวต่อตัวกับกูรูด้านการลงทุนในธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เตรียมจัดต่อปีหน้าเพราะเสียงตอบรับดี

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ประกาศผลบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม Mini Mentorship Life Science 2016 เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับการติวเข้มแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าสู่ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด                นายกำจร พลางกูร ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน สตาร์อัพ ไทยแลนด์ 20... Read more
กระทรวงวิทย์ จับมือ ‘หัวเว่ย’ ยักษ์ใหญ่ไอซีทีของจีน ดันเมืองดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้ในไทย มั่นใจเกิดได้ใน 3 ปี

กระทรวงวิทย์ จับมือ ‘หัวเว่ย’ ยักษ์ใหญ่ไอซีทีของจีน ดันเมืองดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้ในไทย มั่นใจเกิดได้ใน 3 ปี

         ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าสัวจากประเทศไทย เพื่อชักชวนนักธุรกิจของจีนมาลงทุนในประเทศไทย การเดินทางไปครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโ... Read more
ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค

ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค

ภาพการจัดงาน“Startup Thailand  2016” เมื่อวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา                 ภายหลังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการจัดงาน “Startup Thailand  2016” เมื่อวันที่ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้โดยงาน Startup Thailand 2016 จัดขึ้นเพื่อระดมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศให้มารวมกัน  โดยการสร้างควา... Read more
วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์  ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable Agriculture

วว.จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์ ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable Agriculture

                               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติเกษตรอินทรีย์ เรื่อง ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 : Sustainable Agriculture ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอิมพีเรียล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง    จ.เชียงใหม่                    ดร.ลั... Read more
ได้ฤกษ์เปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร “ดร.สุภาภรณ์” เผยดีใจภูมิปัญญาปู่ย่าตายายมีที่อยู่

ได้ฤกษ์เปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร “ดร.สุภาภรณ์” เผยดีใจภูมิปัญญาปู่ย่าตายายมีที่อยู่

                 24 มิถุนายน - ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร โดยใช้โอกาสที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อตั้งและให้บริการมาครบ 75 ปี                    นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยภัยภูเบศร เป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการนำการแพทย์แผนไท... Read more
TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้

TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้

                  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่าง ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Medicopolis (เมดิโคโพลิส) หรือเวชนคร ให้เป็นเมืองสุขภาพที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ ... Read more
ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต

                   ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้... Read more
ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง

ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง

               Infographic                  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดอบรม "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)" ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐภายในสังกัด เพื่อให้สามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟิกได้ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ... Read more
ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการเสวนาเรื่อง การผลักดันร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ต่อไป                  ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร... Read more
 เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”

เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”

              ด้วย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มบริษัท บี.กริม กำหนดจัดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ... Read more
คณะผู้บริหาร วท. เข้าชม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ศิลปกรรมชิ้นเอกที่ทรงคุณค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

คณะผู้บริหาร วท. เข้าชม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ศิลปกรรมชิ้นเอกที่ทรงคุณค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

         24 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต /คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชม เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” โดยมี ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และ หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ     “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ผลงานศิลปกรร... Read more
รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รมต.นร. หม่อมหลวงปนัดดาฯ เป็นประธานการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

        สำนักนายกรัฐมนตรี  จัดแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559            22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในงานแถลงข่าวและ... Read more
ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการเสวนาเรื่อง การผลักดันร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ต่อไปห้องประชุมใหญ่ โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงว... Read more
ปลัดก.วิทย์ฯ เปิดงาน NESP Innovation Fair 2016 ตอกย้ำความสำเร็จ ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’ ภาคอีสาน

ปลัดก.วิทย์ฯ เปิดงาน NESP Innovation Fair 2016 ตอกย้ำความสำเร็จ ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’ ภาคอีสาน

                        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 - ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงาน "NESP Innovation Fair 2016: นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ" เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจและบริการของอุทยานวิทย์ฯสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์... Read more
 ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดเวทีนำเสนอองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ ในงาน Automotive Summit 2016

ก.วิทย์ฯ ร่วมเปิดเวทีนำเสนอองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ ในงาน Automotive Summit 2016

           22 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค /สถาบันยานยนต์ ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานสัมมนายานยนต์นานาชาติ Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย ชิโร ซะโดะชิมะ (H.E. Mr. Shiro SADOSHIMA) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธา... Read more
 ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016

ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดีทัศน์ สำหรับพิธีเปิดงาน  ThaiTECT 2016 ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการ “เครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี 2559” Thailand Towards Excellence in Clinical Trail (ThaiTECT) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศและการพัฒนาศักยภาพของประเทศร่วมกันทั้งภาคร... Read more
ออท.นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

ออท.นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

           21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท./ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย  และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วทน. อาทิ เช่น 1.ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) (สวทน.) และรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมกา... Read more
ประชุม 2nd Round Table Conference on Human Resources Development

ประชุม 2nd Round Table Conference on Human Resources Development

           20 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุม 2nd Round Table Conference  on Human Resources Development ภายในการประชุมดังกล่าวมีการจัดเสวนา ในหัวข้อ ”Thailand-Japan Human Resources Development Initiative" โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำปร... Read more
ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักด้าน ICT เรื่อง "ภัยอันตรายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์ โดยวิทยกรจากบริษัท มายด์เทอร่า จ... Read more
ดร.พิเชฐ บันทึกเทปแสดงความยินดี

ดร.พิเชฐ บันทึกเทปแสดงความยินดี

          20 มิถุนายน 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปแสดงความยินดีในโอกาสเปิดบริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด (Senior Aerospace) ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีฯ     ข่าว/ถ่ายภาพ: นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834 E-Mail: p... Read more
 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามก่อตั้ง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามก่อตั้ง "CONNEXT ED" ผนึก 12 องค์กรเอกชน พลิกโฉมการศึกษาไทยสู่สากล

                       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 - ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงก่อตั้ง "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED" ของ12 องค์กรเอกชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ทางด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยนำร่อง 1,000 ผู้นำรุ่นใหม่ เข้าร่วมวางแผนพัฒนาการศึกษากับผู้บริหาร 3,342 โรงเรียนสู่การ... Read more
สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน

สวทช. รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ                  (17 มิ.ย. 59)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบเกียรติบัตร CoolMode (คูลโหมด) หรือเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในฐานะหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน ในพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “เสื้อผ้า CoolMode กับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหาร... Read more
 ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

                 16 มิถุนายน 2559 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำ 4 ผู้ประกอบการในโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน “Health Care 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ... Read more
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 5/2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 5/2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ฉบับที่ 5/2559 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 ... Read more
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนเมษายน 2559 ฉบับที่ 4/2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนเมษายน 2559 ฉบับที่ 4/2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนเมษายน 2559 ฉบับที่ 4/2559 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 ... Read more
รมว.วท.เปิดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” พร้อมจัดเต็ม 4 โซนอย่างยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รมว.วท.เปิดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” พร้อมจัดเต็ม 4 โซนอย่างยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเปิดงานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ                  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 - ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ World Biotech Tour 2016” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ... Read more
กระทรวงวิทย์ ร่วมสร้างความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

กระทรวงวิทย์ ร่วมสร้างความรู้การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

                        วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. วท. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พร้อมเผยแ... Read more
รมว.วท. ร่วมเปิดงานสัมมนาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

รมว.วท. ร่วมเปิดงานสัมมนาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

          16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ / ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็น Smart Thailand 2020 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศสวีเดนในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ... Read more
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559

          วันนี้ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. /คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน          การประชุมดังกล่าวมีการหารือในประเด็นต่างๆดังนี้ 1.ข้อสั่งการ รมว.วท. ในที่ประชุมผู้บริหาร วท. ครั้งที่ 5/2559 ให้เร่งสรุป Package การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของ วท. เพ... Read more
 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี

               (15 มิ.ย. 59) กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารประจำปี 2558 และประมาณการปี 2559 พบว่า ตลาดสื่อสารปี 59 มูลค่าเฉียด 6 แสนล้านบาท เติบโต 11.5% จากอานิสงส์ของ 4G และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐ ดันการเข้าถึงบริการสื่อสารความเร็วสูง เพิ่มการใช้งานดาต้าเต... Read more
 กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

                  13 มิถุนายน 2559: กรมการข้าว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2559” ณ หมู่ที่ 6 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งที่ 21 และเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ จากการดำเนินโครงการ "การส่งเสริมระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี" ที่เริ่มต้นตั้งแต... Read more
 ก.วิทย์ฯ จับมือ PIM จัดงาน “นวัตกรรมไทย-จีน” นำเสนอผลวิจัย เตรียมเปิด “สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทย์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง

ก.วิทย์ฯ จับมือ PIM จัดงาน “นวัตกรรมไทย-จีน” นำเสนอผลวิจัย เตรียมเปิด “สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทย์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง"

                 บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างก.วิทย์ฯและศูนย์อาเซียน – จีนศึกษา                  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 – ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน– จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดนิทรรศการและงานสัมมนา “ไทย-จีน 4 ทศวรรษความสัมพันธ์ จากการค้าและวัฒนธรรม สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม&r... Read more
TCELS ร่วมมือ คอสเมติค วัลเลย์ จากฝรั่งเศสพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อคนเอเชีย พร้อมดึงเอกชนเมืองน้ำหอมร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย

TCELS ร่วมมือ คอสเมติค วัลเลย์ จากฝรั่งเศสพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อคนเอเชีย พร้อมดึงเอกชนเมืองน้ำหอมร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย

       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ลงนามความร่วมมือกับ คอสเมติค วัลเลย์ จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย นาย ฌอง ลุค แอนเซย์  (Jean-Luc ANSEL) ประธานและผู้ก่อตั้งคอสเมติค วัลเลย์ เพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานเครื่องสำอางรองรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมี นายฌีล การชง (Gilles Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย หอการค้าไทยฝรั่งเศส ผู้แทนจากหน่... Read more
ก.วิทย์ฯ เตรียมทัพจัดงาน Startup Thailand ผนึก ก.ไอซีที ดึง Digital Economy บุกทั่วภูมิภาค

ก.วิทย์ฯ เตรียมทัพจัดงาน Startup Thailand ผนึก ก.ไอซีที ดึง Digital Economy บุกทั่วภูมิภาค

            วันนี้ (15 มิ.ย. 59) ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง วท. (Top Excusive) นำโดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ ข้อสั่งการจาก ครม. การเตรียมสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 2 ปี และความคืบหน้าในการจัดงาน Startup Thailand ผนวก Digital Economy โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเ... Read more
ก.วิทย์ฯ ตอกย้ำความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงาน “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP”

ก.วิทย์ฯ ตอกย้ำความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงาน “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP”

            15 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอกย้ำความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงาน “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” พบมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกินความคาดหวัง ณ พฤษภาคม มีผู้สนใจสมัครกว่า 1,000 ราย และอนุมัติคูปองไปแล้ว 222 ราย จากเป้าหมาย 200 ในปี 2559         ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยง... Read more
ออท.แคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

ออท.แคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.

             14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท./ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นายฟิลิป คาลเวิร์ต (H.E. Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือความร่วมมือ ด้าน วทน. อาทิเช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือด้าน เภสัชศาสตร์ พลังงาน วัสดุศาสตร์  พร้อมพูดคุยถึงประเด็นนักเรียนทุนรัฐบาล... Read more
สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม

สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม

                   เพื่อให้การลดปริมาณแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ประเทศไทยได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขี้น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ในการทำหมันแมลงวันผลไม้  และ กรมวิชาการเกษตร หรือ กสก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานสำคัญในการผลักดันงานวิจัยด้านเกษตรกรรมสู่เกษตรกรในพื้นที่ ได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท... Read more
สำนักปลัด ก.วิทย์ หารือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธฯ 5 ปี วท. ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์          วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สำนักปลัด ก.วิทย์ หารือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธฯ 5 ปี วท. ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

      9 มิถุนายน  2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)  นางสาวภัทริยา ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้จัดประชุมหารือผู้แทนสำนัก ศูนย์ กลุ่ม ภายใน สป.วท. ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะกรอบแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ สป.วท. ในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วท.          การประชุมครั้งนี้ได้ยกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การส่งเสริมการบูรณาการสร้างควา... Read more
 ก.วิทย์ฯ จัดเวิร์คช็อป ‘นวัตกรรม’     พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับบริจสโตนและนิสสัน

ก.วิทย์ฯ จัดเวิร์คช็อป ‘นวัตกรรม’ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับบริจสโตนและนิสสัน

  คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 – ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการจัดเวิร์คช็อป “The 4th Thai Innovation Workshop Phase 2” โดยมีดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานร่วมกับนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ยังมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศา... Read more
 สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”

สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”

         9 มิถุนายน 2559 – โรงแรมดุสิตธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Science and Technology in Society forum (STS forum) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development” เพื่อเป็นเวทีผนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สร้... Read more
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

       วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อ... Read more
ผู้แทนเกาหลีเข้าเยี่ยม ปลัด ก.วิทย์ฯ พร้อมหารือด้านเทคโนโลยีอวกาศ

ผู้แทนเกาหลีเข้าเยี่ยม ปลัด ก.วิทย์ฯ พร้อมหารือด้านเทคโนโลยีอวกาศ

  MS. Kim, KKOK MA EUM และ รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจาก Ministry of Science,  ICT and Future Planning (MSIP) จากสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย MS. Kim, KKOK MA EUM, Director, Space Technology Division และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระท... Read more
ดร.พิเชฐ เปิดงานสัมมนา HCC Thailand 2016 พร้อมเปิดตัวระบบนิเวศ Cloud Fusion Cloud

ดร.พิเชฐ เปิดงานสัมมนา HCC Thailand 2016 พร้อมเปิดตัวระบบนิเวศ Cloud Fusion Cloud

                  7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพลูแมน สุขุมวิท /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานสัมมนา HCC Thailand 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Transforming with Cloud,Setting New Benchmark โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำเทรนด์ใหม่ล่าสุดในการมองหาโอกาสและความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านไปคลาวด์ โดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี HAUWEI, SAP, Intel, B... Read more
กระทรวงวิทย์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงาน รองรับการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงวิทย์ จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงาน รองรับการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน

                      วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ส่วนงานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้... Read more
การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ

การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ

                ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ ในเวทีเสวนาระดมความคิด "กฎหมายปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ" โดย คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาร่า... Read more
 ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระหว่างไทย-ฮังการี สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระหว่างไทย-ฮังการี สานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ถ่ายภาพหมู่ ณ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างรัฐบาลไทยกับฮังการี ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of the Joint Committee (JC) for Scientific and Technological cooperation between Thailand and Hungary) ระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2559 ภายหลังการลงนามในความตกลงว่าด้วยค... Read more
 ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว

ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว

        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จาก สปป.ลาว เพื่อหาแนวทางการพัฒนาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขอ สปป.ลาว ที่จะตอบโจท... Read more
3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

       TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้      เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่าง ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชกา... Read more
 มาตรวิทยาในระบบคุณภาพ และวัฒนธรรมคุณภาพ บนเวที วันรับรองระบบงานโลก

มาตรวิทยาในระบบคุณภาพ และวัฒนธรรมคุณภาพ บนเวที วันรับรองระบบงานโลก

  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน ( International Accreditation Forum – IAF) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Coorperation – ILAC) ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรับรองระบบงานโลก ( World Accreditation Day) โดยมีประเทศสมาชิกร่วมจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าวในแต่ละปี  และสำหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ IAF และ ILAC ได้กำหนดให้มีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรอง... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรนำทัพคาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงในวันเด็กแห่งชาติลาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรนำทัพคาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงในวันเด็กแห่งชาติลาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สานต่อความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ไทย – ลาว ผนึก 3 หน่วยงานพันธมิตร สวทช. สสวท. และ สสส.  จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ซึ่งรวบรวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กแห่งชาติลาว หวังเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอา... Read more
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

  รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐     ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี           อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง เป็นสีประจำวัน... Read more
 “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่

“กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่

     คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขึ้นเป็น เลขาธิการ สวทน. คนใหม่ แทนนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่ลาออก ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       สำหรับนายกิติพงค์นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านนโยบายว... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. เตรียมทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ กระชับความสัมพันธ์ไทย – สปป.ลาว

กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. เตรียมทัพคาราวานวิทยาศาสตร์ กระชับความสัมพันธ์ไทย – สปป.ลาว

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (Nation University of Laos) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่... Read more
รมว.วท. บันทึกเทปรายการ Business Smart

รมว.วท. บันทึกเทปรายการ Business Smart "วท.พร้อมเดินหน้า Start up Thailand" ภูมิภาค

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บันทึกเทป ณ ห้องพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ    30 พฤษภาคม  2559  ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 สป.วท. /ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกเทปรายการ  Business Smart ในประเด็น  ผลสืบเนื่องจากงาน Start up Thailand 2016 พร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง Start up Thailand ภูมิภาค โดยมี คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ &nbs... Read more
ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยศึกษาสะเต็ม 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ด้วยนิทรรศการต้นแบบชุด Enjoy Science Careers Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์

ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยศึกษาสะเต็ม 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ด้วยนิทรรศการต้นแบบชุด Enjoy Science Careers Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์

         27 พฤษภาคม 2559/ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดนิทรรศการต้นแบบชุด Enjoy Science Careers Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์ กิจกรรมสร้างความสนใจและแรง... Read more
สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016

ภายในงาน THAIFEX 2016 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี                  งาน THAIFEX 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดตัวผลสำเร็จการดำเนินโครงการความร่วมมือ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” นำเสนอผลงานของผู้ประกอบการจำนวน 17 รายที่เข้าร่วมโ... Read more
กระทรวงวิทย์ฯ เร่งสปีดเต็มสูบเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ 13 บริษัทเอกชน 12 มหาวิทยาลัย และ 1 สมาคม ปักธงเป็นรูปธรรมกลางปีนี้ พร้อมขยายปีกสู่ภูมิภาคในอนาคตอันใกล้

กระทรวงวิทย์ฯ เร่งสปีดเต็มสูบเมืองนวัตกรรมอาหาร รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ผนึก 9 หน่วยงานรัฐ 13 บริษัทเอกชน 12 มหาวิทยาลัย และ 1 สมาคม ปักธงเป็นรูปธรรมกลางปีนี้ พร้อมขยายปีกสู่ภูมิภาคในอนาคตอันใกล้

        ผู้ร่วมลงนาม MOU Food Innopolis         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการเดินหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยให้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สถาบันอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ รวมทั้งมาตรการต่างๆ มาสนั... Read more
กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ

  ลูกปัดแก้วและเครื่องประดับจากจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ                   24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ” วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านแก้วนำความรู้ที่ได้มาประกอบเป็นอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสน... Read more
กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย

กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย

กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย เน้นการนำระบบการออกแบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการงานร่วมกันของออโต้ เดสก์ ไปใช้ในวงกว้างครอบคลุมทั้งอุตสาหรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิต Read more
สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) โดยอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และจังหวัดตรัง จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา “โครงการบูรณาการทางวิชาการเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน บริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม” เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการในพื้นที่หาดหยงหลำ เกาะมุก อุทยาน... Read more
“53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน

“53 ปี” แห่งการสถาปนา วว. เราคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน

             เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)                เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2559 -  ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี พลโทถเกิงกานต์  ศรีอำไพ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแ... Read more
รมว.วท. เป็นประธานเปิดงาน “YPO-SASIN Executive Leadership Program” สะท้อนนวัตกรรมไทยสู่การพัฒนา

รมว.วท. เป็นประธานเปิดงาน “YPO-SASIN Executive Leadership Program” สะท้อนนวัตกรรมไทยสู่การพัฒนา

                    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 - ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน "YPO-SASIN Executive Leadership Program: Winning Through Innovation" พร้อมขึ้นกล่าวคำปราศรัย   ... Read more
 3 กระทรวง ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกระดับ SME สร้างเศรษฐกิจใหม่

3 กระทรวง ร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยกระดับ SME สร้างเศรษฐกิจใหม่

          26 พฤษภาคม 2559: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวกระโดดไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ทั้งนี้ งานแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานในพิธีลงนามควา... Read more
ทรู จับมือ ไอบีเอ็มเตรียมเปิดห้องแล็บนวัตกรรมฯแห่งแรกของอาเซียน ผนึกกำลังร่วมกับก.วิทย์ฯ - ก.ไอซีที

ทรู จับมือ ไอบีเอ็มเตรียมเปิดห้องแล็บนวัตกรรมฯแห่งแรกของอาเซียน ผนึกกำลังร่วมกับก.วิทย์ฯ - ก.ไอซีที

              เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวในการประกาศความร่วมมือระหว่าง ทรู กับไอบีเอ็ม ผนึกกำลังเตรียมสร้าง "True IBM Innovation Studio @ Bangkok" หรือ ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคเอเชียขึ้นใจกลางเมือง พร้อมพัฒนานวั... Read more
งาน

งาน"ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" เปิดตัวโครงการ "Digital Start up" ขับเคลื่อนไทยสู่โลกดิจิทัล

                   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 - ณ ห้องเพลินนารี ฮอล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดงานสุดยอดนวัตกรรมและการแสดงนิทรรศการนานาชาติ "ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016" โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษแสดงวิสัยทัศน์ "การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" พร้อมด้วยดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์... Read more
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT)

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ Mr. Stanley Kang ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Talent Mobility and Tax Incentives Program” ใน JFCCT Presidents’ Council luncheon เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสิตธานี และหารือการทำงานร่วมกันในเรื่อง Startup ณ ห้องกระจก ชั... Read more
วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

              วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ภายในหน่วยงานสังกัด วท. ทั้งหมด 6 หน่วย ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ (ปส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) จัดงานแถลงข่าวพร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยม... Read more
 อพวช. เปิดตัว 2 นิทรรศการใหม่ล่าสุดของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “นาโนเทคโนโลยี” และ “ของเล่นไทย”

อพวช. เปิดตัว 2 นิทรรศการใหม่ล่าสุดของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “นาโนเทคโนโลยี” และ “ของเล่นไทย”

           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดนิทรรศการ “นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์ สู่นวัตกรรมโลก” และนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย” 2 นิทรรศการใหม่ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการสัมผัส ทดลอง เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และจินตนาการ สู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ เริ่มให้บริการ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งช... Read more
 ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์

ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์

                                                                              ผู้แทนอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯทั้ง 10 ประเทศร่วมถ่ายภาพหมู่  ณ โรงแรมดุสิตธานี                     เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2559 - ณ โรงแรมดุสิต... Read more
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

         พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” โดยมี ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจงวัฒนะ เ... Read more
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ง สชวท. พิจารณาโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ยูทูป เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ง สชวท. พิจารณาโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ยูทูป เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบทบาทภารกิจของ สชวท. โดยเฉพาะการผลักดันให้ผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรู้ถึงผลประโยชน์ของการมีใบประกอบการวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้พรราชบัญญัติหรือกฎหมายที่จะช่วยในการควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ... Read more
รมว.วท. รายงานความสำเร็จผ่านเฟซบุกส่วนตัว เผยรัสเซียลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

รมว.วท. รายงานความสำเร็จผ่านเฟซบุกส่วนตัว เผยรัสเซียลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

                                                                      นายกรัฐมนตรีและคณะและท่านดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีของรัสเซีย          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 59 - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แ... Read more
 สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

                                                                                                   ที่มา : wikimedia.org           การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) -  ในวันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยม... Read more
วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว

วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว

                                        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท สนับสนุน SMEs จดแจ้งบัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรก พร้อมเงื่อนไขพิเศษสุด เมื่อวันที่ 18 พฤษภา... Read more
 ปลายพฤษภา ดาวอังคารสว่างสุกใสใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี

ปลายพฤษภา ดาวอังคารสว่างสุกใสใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 22-31 พฤษภาคม 2559 ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี สุกสว่างส่องประกายสีส้มแดงบนท้องฟ้าและมีความสว่างมาก ดูได้ด้วยตาเปล่า หากใช้กล้องโทรทรรศน์จะสามารถเห็นลักษณะพื้นผิวดาวอังคารได้ชัดเจน จัดทีมตั้งจุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา โคราช พร้อมระดมเครือข่ายดาราศาสตร์กว่า 100 แห่ง ชวนประชาชนร่วมส่องดาวอังคารพร้อมกันทั่วป... Read more
เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

      เปิดตัว “โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเรียน” ส่งเสริมเยาวชนไทย เรียนรู้ตามแนวทาง STEM ควบคู่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จาก 11 หน่วยงาน รวบรวมกว่า 50 กิจกรรมปูพรมจัดทั่วประเทศ     คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย สนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน เปิดตัว โครงการจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน: ติดปีกความรู้ สู่นอกห้องเ... Read more
แถลงข่าวความคืบหน้า เหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัย ปส.ยืนยันความปลอดภัยแก่ประชาชน

แถลงข่าวความคืบหน้า เหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัย ปส.ยืนยันความปลอดภัยแก่ประชาชน

                                                                                                 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เมื่อเวลา 14.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับแจ้งจาก สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพ ว่า มีอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ... Read more
โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์

โครงการการพัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์

 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเเถลงข่าวความสําเร็จ "รถกระเช้าอเนกประสงค์"   รถกระเช้าอเนกประสงค์    สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักส่งเสริมเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทพงศ์พัฒนกิจ ก่อสร้าง จำกัด ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ด้านการเกษตร "รถกระเช้าอเนกประสงค์" โดยกําหนดเเถลงข่าวภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ อำเภอบางน้... Read more
 4 องค์กร (เอ็มเทค / กยท. / ส.อ.ท. / ม.อ.) สานพลัง “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย

4 องค์กร (เอ็มเทค / กยท. / ส.อ.ท. / ม.อ.) สานพลัง “เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา” ร่วมมือพัฒนายางพารารอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย

                                                                 (13 พ.ค. 59) ณ อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ลง... Read more
ซินโครตรอน เปิดใช้ห้องสะอาด (Clean room) ผลิตชิ้นส่วนจิ๋ว รองรับภาคอุตสาหกรรม

ซินโครตรอน เปิดใช้ห้องสะอาด (Clean room) ผลิตชิ้นส่วนจิ๋ว รองรับภาคอุตสาหกรรม

                                                            ซินโครตรอน เปิดห้องสะอาด (Clean room) สำหรับกระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาค ที่ควบคุมการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นพิเศษ รองรับงานวิจัยและพัฒนาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ วัสดุศาสตร์ และอัญมณี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสี... Read more
Chevron Enjoy Science เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ชวนนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและอาชีวะ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น

Chevron Enjoy Science เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ชวนนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและอาชีวะ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น

                     Chevron Enjoy Science เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ชวนนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและอาชีวะ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการชิงทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ในยุโรปและญี่ปุ่น             บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การ... Read more
สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบที่ 2

สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบที่ 2

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝั... Read more
เด็กไทยคว้ารางวัลเวทีอินเทล ไอเซฟ มหกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก 2016

เด็กไทยคว้ารางวัลเวทีอินเทล ไอเซฟ มหกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก 2016

      เด็กเชียงรายสร้างชื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัลใหญ่บนเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเยาวชนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาร่วมประกวดแข่งขัน จากผลงาน “การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของหนอนไหม เพื่อผลิตเครื่องมือใช้ควบคุมการพ่นใยไหมในการผลิตแผ่นใยไหม” ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมได้   &nbs... Read more
ปส. ย้ำมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีแนะประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากล

ปส. ย้ำมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีแนะประชาชนปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานสากล

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  แนะประชาชน ถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี   ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวพบกล่องอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ตรวจสอบกล่องดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีฉลากระบุเป็นสารอิริ... Read more
 ดร.พิเชฐ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี

ดร.พิเชฐ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี

                                                                                                                                              ... Read more
ปส.แนะนำข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยทางรังสี หรือสารเคมีอันตราย

ปส.แนะนำข้อควรปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยทางรังสี หรือสารเคมีอันตราย

         จากกรณีที่มีการพบกล่องอุปกรณ์โลหะสี่เหลี่ยมและเกรงว่าจะมีสารเคมีอันตรายรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 เขตพื้นที่จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเหจ้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุปและยืนยันแล้วว่าไม่พบปริมาณรังสีรั่วไหลกล่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพทางรังสีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีฉลากระบุเป็นสารอิริเดียม-192 ซึ่งเป็นส... Read more
รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย

รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย

       วันนี้ 12 พฤษภาคม 2559  ตามที่ได้มีข่าว ได้พบอุปกรณ์ที่มีสารรังสีรั่วไหล ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 พื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง พบอุปกรณ์ที่เป็นกล่องโลหะสี่เหลี่ยมที่มีน้ำหนักมาก ขนาดประมาณ 30x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากการตรวจสอบกล่องดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ถ่ายภา... Read more
ดร.พิเชฐ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ดร.พิเชฐ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

            ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Thai Union Team Plus TV 5 , posttv. และคมชัดลึก ณ ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมี นายธีรพงศ์  จันศิริ  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ หรือ Thai Union Frozen Products Public Company Limited (TUF) พร้อมด้วย ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการด้านนวั... Read more
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559

         11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8/2559 เน้นหารือการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี          สาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าว นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ แจ้งที่ประชุมถึงความสำเร็จในการจัดงาน Startup Thailand 2016 ที่ผ่านมา โดยเห็นว่... Read more
GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่

GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่

                 GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ จากการเผาไหม้ป่าขุนช่างเคี่ยน พื้นที่ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรุนแรง เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม จิสด้าได้จัดทำเป็นชุดแผนที่พร้อมส่งและสนับสนุนแก่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อ การตรวจสอบและสำรวจต่อไป   เผยแพร่ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์แ... Read more
ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

  ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รายละเอียดคลิ๊ก Read more
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงการคลัง ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงการคลัง ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล

    กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงการคลัง ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ         4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการคลัง โด... Read more
ดร.พิเชฐ เข้ารับรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่นพร้อมร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่อัสชชนิกดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญ

ดร.พิเชฐ เข้ารับรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่นพร้อมร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่อัสชชนิกดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญ

     2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน / ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่อัสสัมชนิกดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมเข้ารับรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่นกลุ่มวิชาการและกลุ่มการเมือง โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ... Read more
ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ งาน “Startup Thailand 2016” โดยกระทรวงวิทย์ฯ มีผู้ร่วมเข้าชมงาน 35,000 คน

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ งาน “Startup Thailand 2016” โดยกระทรวงวิทย์ฯ มีผู้ร่วมเข้าชมงาน 35,000 คน

      ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงาน “Startup Thailand 2016”  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผนึกกำลังร่วมกับ 11 หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้แนวคิด  “Unite to Rise" หรือ “รวมพลังสตาร์ทอัพเพื่อก้าวต่อไปของเศรษฐกิจไทย” โดยภายในงานตลอดทั้ง 4 วัน มีผู้เข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนากันอย่างล้นหลาม รวมกว่า 35,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงาน  Startup ที่มีผู้เข้าร่วมม... Read more
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เริ่มดำเนินโครงการ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในรูปแบบการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัด ผ่านกลไก “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จสิ้นแล้ว  มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ   คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพ... Read more
ผู้อำนวยการ Museum of Science, Boston มอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน STEM

ผู้อำนวยการ Museum of Science, Boston มอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน STEM

         2 พฤษภาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน STEM จาก Dr. Yannis Miaoulis ผู้อำนวยการ Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนไทยต่อไป ณ ห้องพระจอมเกล้าชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ... Read more
 ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ คลื่นมหาชนยังหลั่งไหลมาชมงาน Startup Thailand 2016

ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติ คลื่นมหาชนยังหลั่งไหลมาชมงาน Startup Thailand 2016

  เข้าสู่วันสุดท้ายของการจัดงาน Startup Thailand 2016  ที่กระทรวงวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นแม่งานใหญ่จัดงานดังกล่าวร่วมกับพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ         การจัดงาน Startup Thailand 2016 ครั้งแรกระดับประเทศในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีประชาชนผู้สนใจในธุรกิจทางมาชมงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสตาร์ทอัพหนาแน่นต่อเนื่องตลอดทั้ง 4 ว... Read more
ปลัด ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชม ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายในงาน Startup Thailand 2016

ปลัด ก.วิทย์ฯ เยี่ยมชม ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายในงาน Startup Thailand 2016

        1 พฤษภาคม 2559  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ /รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมงาน Startup Thailand 2016 พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การจัดงาน Startup Thailand 2016 ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจงาน Startup Thailand 2016 จากศักยภาพของสตาร์ทอัพในประเทศไทยมีค่อนข้างเยอะและมีจำนวนมาก จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพหาความรู้     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเ... Read more
2 บริษัทเอกชนชั้นนำ แกนนำกลุ่มสตาร์ทอัพ เข้าพบ รมว.วท. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน วทน.

2 บริษัทเอกชนชั้นนำ แกนนำกลุ่มสตาร์ทอัพ เข้าพบ รมว.วท. พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน วทน.

      1 พฤษภาคม 2559  ณ ห้อง Meeting 2  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ /  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผลและคณะ พร้อมด้วย Mr.Kazuhide Sekiyama CEO บริษัท Spiber Technology ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม startup จากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เขียนข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ ถ่ายภาพและวีดิโอ : น... Read more
 ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม ประเดิมสองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทย์ไทย

ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรม ประเดิมสองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทย์ไทย

         29 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับนายชอย ยาง ฮี (Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ระหว่างมูลนิธิอินโนโพลิส สาธารณรัฐเกาหลี โดยน... Read more
งานเลี้ยงรับรอง นายชอย ยาง ฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพ

งานเลี้ยงรับรอง นายชอย ยาง ฮี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพ

     29 เมษายน 2559 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เพื่อแสดงความขอบคุณและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่อันดี เนื่องในโอกาสที่นายชอย ยาง ฮี (Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนไทยเพื่อให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพ ในงาน Startup Thailand  2016 ซึ่งประเทศไท... Read more
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 3/2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 3/2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนมีนาคม 2559 ฉบับที่ 3/2559 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313   Read more
นิสสัน ยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพแข่งขัน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ในไทย สนับสนุนฐานการผลิต ในภูมิภาคเซียน รองรับตลาด ใน 90 ประเทศทั่วโลก

นิสสัน ยกระดับเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพแข่งขัน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ในไทย สนับสนุนฐานการผลิต ในภูมิภาคเซียน รองรับตลาด ใน 90 ประเทศทั่วโลก

          28 เมษายน 2559 :กรุงเทพฯ  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ (Nissan Motor Asia Pacific R&D Test Center)  พร้อมห้องทดสอบยานยนต์ล้ำสมัย เป็นแห่งแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมดูแลการวิจัยและพัฒนาใน 5 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  สำนักงานใหญ่ของ นิสสันในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ขยายขอบข... Read more
ก.วิทย์ฯ เดินหน้ายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดลำปาง หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอป ของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ก.วิทย์ฯ เดินหน้ายกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดลำปาง หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโอทอป ของไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

                   27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง / นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒน... Read more
ก.วิทย์ จับคู่เจรจารัฐ เอกชน เกษตรกร วิเคราะห์เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตปาล์ม เสริมศักยภาพกระบี่โมเดล

ก.วิทย์ จับคู่เจรจารัฐ เอกชน เกษตรกร วิเคราะห์เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตปาล์ม เสริมศักยภาพกระบี่โมเดล

      วันที่ 26 เมษายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ 3.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ จัดสัมมนาแนะนำโครงการและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์ในโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า เพ... Read more
 สนช.หนุนเอกชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม

สนช.หนุนเอกชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม "เปิดตัวเตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"

     25 เมษายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ กองบิน 41 กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทเชียงใหม่เอนไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัว"เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดเล็ก (3 ตันต่อวัน) โดยนำเอาเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นออกมาใช้ในการเผาไหม้ขยะแทนกระบวนการเผาไหม้โดยตรงแบบเดิมและสามารถบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวด... Read more
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนเมษายน 2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนเมษายน 2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนเมษายน 2559 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))     ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 &n... Read more
 สนช. จับมือ สอว. และเครือข่ายพันธมิตร ทุ่มงบหนุนอุตสาหกรรมอาหาร เดินหน้าเปิดโครงการ NTFV’s Innovation Campaign นำร่องพื้นที่ภาคเหนือ

สนช. จับมือ สอว. และเครือข่ายพันธมิตร ทุ่มงบหนุนอุตสาหกรรมอาหาร เดินหน้าเปิดโครงการ NTFV’s Innovation Campaign นำร่องพื้นที่ภาคเหนือ

     25 เมษายน 2559 ณ โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “NTFV’s Innovation Campaign (Northern Thailand Food Valley’s Innovation Campaign)” เพื่อเร่งส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาคให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารของไทย     ... Read more
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559

                     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายรัฐบาล ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมด้วย            วันนี้ (22 เม.ย.59) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิ... Read more
โรงสีข้าวแบบครบวงจรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน อีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน

โรงสีข้าวแบบครบวงจรพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน อีกหนึ่งความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน

        22 เมษายน 2559  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”  ภายใต้การดำเนินงานของของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า โดยนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แ... Read more
คณะกรรมการบริหาร สทอภ. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผอ.สทอภ.

คณะกรรมการบริหาร สทอภ. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผอ.สทอภ.

            ตามที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นั้น                บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ... Read more
รมว.วิทย์ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Asian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building

รมว.วิทย์ฯ กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Asian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building

           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์กับการรู้รับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน" ในงานAsian Business Forum 2016 Risk Reduction and Resilience Building ณ  ห้องนภาลัยบอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน &nbs... Read more
ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ

ไบโอเทค สวทช. เปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในการแข่งขันทางธุรกิจ

     20 เมษายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center หรือ FFIC) ณ โถงชั้น 1 ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี       ... Read more
 ก.วิทยาศาสตร์ฯ เตรียมแถลงผลสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์

ก.วิทยาศาสตร์ฯ เตรียมแถลงผลสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์

            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาว... Read more
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)โดยนายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ ขอเชิญชวนสมาชิก สชวท. นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ  เวลา 08.30 – 16.00 น.               วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพ... Read more
ก.วิทย์ฯ เดินหน้าสร้างความร่วมมือพร้อมนำพาชุมชนผ่าพ้นวิกฤติภัยแล้ง

ก.วิทย์ฯ เดินหน้าสร้างความร่วมมือพร้อมนำพาชุมชนผ่าพ้นวิกฤติภัยแล้ง

       18 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ / มูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดงาน “บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน” ถ่ายทอดความสำเร็จในการนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำพาชุมชนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งได้ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกร... Read more
สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

    พ.อ.ญ ทักษดา เปิดรายการ สวัสดีค่ะ ดิฉัน พันเอก หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ในคืนนี้ ดิฉันทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจค่ะ สำหรับคำถามในคืนวันนี้นะคะจะเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนส่งมาถามท่านนายกรัฐมนตรีเรามาคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ สวัสดีค่ะ ท่านนายกฯ คะ ในช่วงนี้ขอเริ่มคำถามแรกเลยนะคะท่านนายกฯ ในช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนไทยบ้างคะ ท่านนายกฯ คะ นายกรัฐมนตรี : ถ้าเอาใกล้ๆนี่นะครับ ก็เป็นเรื่องของก... Read more
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

                 12 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธ... Read more
 ก.วิทย์ฯ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

ก.วิทย์ฯ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

        11 เมษายน 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวอวยพร ผู้บริหาร วท.  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีสรงน้ำและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         ดร.พิเชฐ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจในก... Read more
นักมาตร มว. ร่วมสร้างเครือข่ายอัจฉริยะระดับโลก ณ เมืองลินเดา เยอรมนี

นักมาตร มว. ร่วมสร้างเครือข่ายอัจฉริยะระดับโลก ณ เมืองลินเดา เยอรมนี

          มว. วันนี้ เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาว มว. ไม่น้อย กับโอกาสครั้งสำคัญในการเปิดประตูสู่โลกนักคิดอัจฉริยะ ของ ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง แห่งห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ผู้แทนประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมกระทบไหล่นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่ยิ่งใหญ่ ระดับโลก กับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2559  ( Lindau Nobel Laureate Meeting 2016 ) ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559 ณ เมืองล... Read more

"สำนักปลัด ก.วิทย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชวนผู้เกษียณคืนสู่เหย้า..รดน้ำขอพร และร่วมเล่าประสบการณ์อบอุ่น"

            8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท./ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริหารกลาง และส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ของไทย เพื่อระลึกถึงคุณงา... Read more
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน.

         7 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายโน ควัง-อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกา... Read more
 ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ ก.อุตฯ สมอ. ขับเคลื่อน Thailand Spring up ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ ก.อุตฯ สมอ. ขับเคลื่อน Thailand Spring up ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

            7 เมษายน 2559 :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ร่วมมือลงนามในโครงการ “Thailand Spring up ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” เพื่อพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรร... Read more
รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมีนาคม 2559

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมีนาคม 2559

 รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))     ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1... Read more
ดร.พิเชฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ทางออกของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 193 ประเทศในโลกใบนี้

ดร.พิเชฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ทางออกของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 193 ประเทศในโลกใบนี้

       4 เมษายน 2559 ณ อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ทางออกของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 193 ประเทศในโลกใบนี้ ซึ่งจัดขึ้นในเวทีเสวนาในการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2016 (APFSD 2016) โดยยูเอ็นเอสแคป หรือ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Soc... Read more
สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

  - เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ตาม “โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา” - เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็น “สนิมเนื้อใน” กัดกร่อนสังคมแ... Read more
เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดขอนแก่น

เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพของจังหวัดขอนแก่น

                     2 เมษายน 2559 ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณะผู้บริหารจาก วท. ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งจัดตั้งโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทางด้านวิชาการ พร... Read more
 ปส. ร่วมกับ ม.เกษตร ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีเต็มรูปแบบ

ปส. ร่วมกับ ม.เกษตร ตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี พร้อมเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์และรังสีเต็มรูปแบบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 เพื่อร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายตรวจสอบการทดลองอาวุธน