กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Velcro เวลโคร

พิมพ์ PDF

Velcro เวลโคร
         แถบเวลโคร หรือแถบหนามเตย หรือแถบตีนตุ๊กแก ผู้ค้นพบคือ จอร์จ เดอ เมสทรัล วิศวกรชาวสวิส ขณะที่ไปเดินเล่นผ่านป่าละเมาะ และเห็นว่ามีหญ้าเจ้าชู้เกาะมากับถุงเท้าของเขา ทำให้สงสัยว่าทำไมมันจึงติดกันได้ ซึ่งเมื่อนำมาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูก็พบว่าที่ยอดหญ้าเจ้าชู้มีฝักขนาดเล็กๆ ที่มีปลายเป็นลักษณะของห่วงแหลมจำนวนมาก ทำให้เกี่ยวกันผ้าหรือขนสัตว์ได้ ซึ่งต่อมาเขาได้คิดวิธีผลิตตาขอและห่วงในไนลอนทอได้ และให้ชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า เวลโค มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ใช้สำหรับติดห้องหัวใจเทียม ในกระสวยอวกาศใช้ติดถาด ถุงอาหารและ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
         ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป