กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ภาษาวิทย์ วันละคำ Multispectral Imaging เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมด้วยแสง

Multispectral Imaging เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมด้วยแสง

พิมพ์ PDF


Multispectral Imaging เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมด้วยแสง
          เครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมด้วยแสงแบบประหยัด สามารถแยกบัตรเครดิตปลอมออกจากบัตรเครดิตจริงได้ โดยอาศัยหลักการประมวลผลข้อมูลเชิงแสงที่เกิดขึ้นจากความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกัน ผสมผสานเข้ากับการควบคุมผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และการคัดแยกกลุ่มข้อมูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งทำให้การตรวจสอบบัตรเครดิตเป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถต่อยอดงานวิจัยได้ในอนาคต ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบได้สำหรับบัตรเครดิตที่เป็นของปลอมเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงบัตรจริงที่ถูกขโมยไปและมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน
        ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz
 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป