กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ ภาษาวิทย์ วันละคำ ISFET หรือ Ion-Selective Field Transistor อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของไอออน

ISFET หรือ Ion-Selective Field Transistor อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของไอออน

พิมพ์ PDF

 ISFET  หรือ Ion-Selective Field Transistor อุปกรณ์วัดความเข้มข้นของไอออน
          คือ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนําที่ใช้สําหรับ วัดระดับความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย  ค้นพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Piet Bergveld ในปี ค.ศ.1970 เป็นการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor โดยการลอกชั้นฟิล์มเกตโลหะออก ให้ขั้วเกตสัมผัสกับสารละลายพบว่าศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นฉนวนกับสารละลายเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไอออนในสารละลายแต่ละชนิด ด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าว  ปัจจุบันจึงใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เป็นหัววัดค่า pH เช่น การประยุกต์ใช้งานหัววัดค่า pH ในงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

         ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags ISFET
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป