กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
  • Error loading feed data.
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ข่าวรับสมัครงาน,ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1

พิมพ์ PDF

ประกาศ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ปีงบประมาณ 2559

----------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่ 

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA Academy

พิมพ์ PDF

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA Academy(เทียบเท่ารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร : 13 มิ.ย. 2016 ถึงวันที่ 12 ก.ค. 2016

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

พิมพ์ PDF

 ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ  หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559


               ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  (ตั้งแต่วันที่  16  มิถุนายน  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559)  จำนวน  1  งาน  ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า  ชั้น  5  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่  6  –  10  มิถุนายน   2559   ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02 - 333 – 3964 - 65

 

รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  1 อัตรา
 
1. ตำแหน่งที่เปิดรับ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
      1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการ รวบรวมและจัดทำรายงานข้อมูลต่าง ๆ 
      2) ประสานงานการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
      3) สนับสนุนการจัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของหน่วยงานในสังกัด วท.
      4) ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ติดตามประมวลผลข้อมูลเครือข่าย วท. 
      5) ประสานงานร่วมกับผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงานในจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
      6) ติดตาม/สรุป/จัดทำรายงาน
      7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ วมว.

พิมพ์ PDF

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

(โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

-------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ คลิกที่นี่

 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.วท. มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

พิมพ์ PDF

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 

-------------------------------------

     ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา    

 

     ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก  ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ภายในวันและเวลาราชการ  และนัดสัมภาษณ์  วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียด

ได้ที่โทรศัพท์  0-2333-3865  ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

 

 
หน้า 1 จาก 15

ข่าวบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข่าวรับสมัครงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป