กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Biome ชีวนิเวศ

พิมพ์ PDF

Biome ชีวนิเวศ
          คือ กลุ่มสังคมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณที่มีภูมิอากาศซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ชีวนิเวศแบบต่างๆ ถูกควบคุมโดยลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคเป็นสิ่งที่กำหนดชนิดของพืชและสัตว์ที่จะเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆ องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน คือ ภูมิอากาศ พืช และสัตว์ ต่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดเป็นชีวนิเวศซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป เช่น ชีวนิเวศป่าเขตร้อน ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ทุนดรา ป่าดิบชื้นเขตอบอุ่น ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ทะเลทราย ไทกาหรือป่าสน ทุ่งหญ้าเขตร้อน ชีวนิเวศทางทะเลและน้ำจืด
         
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป