กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Biorubber ไบโอรับเบอร์

พิมพ์ PDF

Biorubber ไบโอรับเบอร์
          เป็นโพลิเมอร์ย่อยสลายชนิดใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มวิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต แลงเกอร์ แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซต สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ มีลักษณะคล้ายยาง สามารถที่จะถูกดัดโค้งงอไปมาได้มากครั้ง และยังกลับมาสู่สภาพเริ่มต้นได้  ด้วยลักษณะพิเศษนี้ จะสามารถนำไปใช้เป็นวัสดุโครงร่าง สำหรับรองรับเซลล์ สำหรับการใช้งานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เพื่อสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อของหัวใจ หลอดเลือด กระดูกอ่อน กระดูก หรือแม้แต่อวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายในอนาคต ซึ่งเราคงจะต้องรอดูกันต่อไปกับผลลัพธ์ของอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่นี้
          ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป