กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Barium แบเรียม

พิมพ์ PDF

 Barium แบเรียม 
          สารประกอบแบเรียมซัลเฟต ลักษณะเป็นผงสีขาว โดยทั่วไปใช้เป็นสารเติมแต่งในหลายอุตสาหกรรม เช่น สี การเคลือบ พลาสติก เป็นต้น สารประกอบนี้มีสมบัติพิเศษคือ เป็นสารทึบรังสี เมื่อเรากลืนกินเข้าไปในร่างกายจะไม่ดูดซึม และสามารถขับออกนอกร่างกายได้พร้อมอุจจาระ ดังนั้นแพทย์จึงนำแบเรียมซัลเฟตมาใช้เป็นสารดูดซับรังสี สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์ของอวัยวะทางเดินอาหารหรือกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยจะดื่มแบเรียมซัลเฟตก่อนการเอกซเรย์ แต่หากเป็นการวินิจฉัยลำไส้ แพทย์จะฉีดสารนี้เข้าทางทวารหนัก และวินิจฉัยสภาพอวัยวะจากภาพที่ปรากฏบนฟิล์มเอ็กซเรย์ โดยบริเวณที่มีแบเรียมซัลเฟตอยู่จะมีสีขาว หากลำไส้เป็นแผลจะมีแบเรียมซัลเฟตสะสมอยู่ ตรงที่เป็นแผล
        ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป