กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

อินโฟกราฟิกส์


สมุดภาพ Infographic กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน เพื่อต้องการให้สังคมได้รับรู้แนวคิด ข้อสั่งการ นโยบาย และผลงาน ทั้งของนายกฯ คณะรัฐมนตรี และกระทรวงต่าง ๆ โดยจัดทำในลักษณะภาพกราฟิกทั่วไป และภาพอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย มีรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดความสนใจ ให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง ซึ่งในอนาคตกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดทำเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

 

คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม

คิดต่าง...สร้างนวัตกรรม

 
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:34 น.
What is innovation

What is innovation

 
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:31 น.
เมืองนวัตกรรม

เมืองนวัตกรรม

 
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:28 น.
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559

พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559

 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:33 น.
การจัดการกากกัมมันตรังสี

การจัดการกากกัมมันตรังสี

 
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:29 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์

 
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:56 น.
นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 16:01 น.
แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:58 น.
โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม

โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:56 น.
ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI

ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:51 น.
ถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:48 น.
ประโยชน์จากการใช้แสงซินโครตรอน

ประโยชน์จากการใช้แสงซินโครตรอน

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:44 น.
มาทำความรู้จัก แสงซินโครตรอน กันเถอะ

มาทำความรู้จัก แสงซินโครตรอน กันเถอะ

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:42 น.
รู้จัก..อพวช.

รู้จัก..อพวช.

 
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:39 น.
สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (4)

สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (4)

 
วันเสาร์ที่ 02 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:06 น.
สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (3)

สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (3)

 
วันเสาร์ที่ 02 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:05 น.
สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (2)

สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (2)

 
วันเสาร์ที่ 02 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:04 น.
สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (1)

สรุปผลการดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559 (1)

 
วันเสาร์ที่ 02 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:56 น.
NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน

NESP Innovation Fair 2016 ภาคอีสาน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 09:01 น.
มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม

มาตรวิทยา หัวใจของมาตรฐานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 08:52 น.
คลังข้อมูลน้ำ Thai Water

คลังข้อมูลน้ำ Thai Water

 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 08:52 น.
จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ

จากนี้ไปการขยายผล จะใช้หลักการประชารัฐ

 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 08:48 น.
World Biotech Tour

World Biotech Tour

 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:48 น.
เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง

เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง

 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:44 น.
ขับอย่างไร...ไม่ต้องขับ !!!

ขับอย่างไร...ไม่ต้องขับ !!!

 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:42 น.
NIMT-NQI

NIMT-NQI

 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:41 น.
MEDICOPOLIS

MEDICOPOLIS

 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:39 น.
Herb Valley

Herb Valley

 
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:36 น.
สรุปผลการดำเนินงาน  คูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559

สรุปผลการดำเนินงาน คูปองวิทย์เพื่อโอทอป 2559

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 15:15 น.
การใช้ประโยชน์จากลำแสงอิเล็กตรอน

การใช้ประโยชน์จากลำแสงอิเล็กตรอน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 13:22 น.
การเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

การเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 13:13 น.
5 เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ GISTDA

5 เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ GISTDA

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 13:13 น.
อยู่ร่วมกันได้!

อยู่ร่วมกันได้! "พืชจีเอ็ม" กับ "พืชทั่วไป"

วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:49 น.

"ไม่จริง" ข้าวโพดจีเอ็ม ทำให้หนูเป็นมะเร็ง

วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:48 น.
ปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ

ปฏิรูประบบวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ

 
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:33 น.
คาราวานวิทยาศาสตร์

คาราวานวิทยาศาสตร์

 
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:33 น.
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:32 น.
เมืองนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0

เมืองนวัตกรรม สู่ ประเทศไทย 4.0

 
วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2016 เวลา 08:28 น.
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 5

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 5

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:35 น.
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 4

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 4

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:35 น.
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 3

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 3

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:35 น.
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 2

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 2

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:34 น.
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 1

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แผ่นที่ 1

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:34 น.
หลักสูตรการศึกษาทางไกล

หลักสูตรการศึกษาทางไกล

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:34 น.
MOST Startup

MOST Startup

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:34 น.
Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs

Aerospace Economy Oppurtunities for SMEs

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:34 น.
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:34 น.
แม่แจ่มโมเดลพลัส

แม่แจ่มโมเดลพลัส

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:33 น.
วิสัยทัศน์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:33 น.
ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:33 น.
OTOP

OTOP

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:33 น.
บริการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมแก้วและกระจก

บริการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมแก้วและกระจก

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:32 น.
บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อชีวิตปลอดภัย

บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อชีวิตปลอดภัย

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:32 น.
อุตสาหกรรมเซรามิก

อุตสาหกรรมเซรามิก

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:32 น.
Optimization หรือ การหาค่าเหมาะที่สุด

Optimization หรือ การหาค่าเหมาะที่สุด

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:21 น.
โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:21 น.
แสงซินโครตรอน กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แสงซินโครตรอน กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:21 น.
พัฒนาการของแสงซินโครตรอน

พัฒนาการของแสงซินโครตรอน

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:21 น.
เมื่อข้าวคือหัวใจ... สวทช. ช่วยอะไรได้บ้าง

เมื่อข้าวคือหัวใจ... สวทช. ช่วยอะไรได้บ้าง

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:21 น.
Innovation Coupon Project

Innovation Coupon Project

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:20 น.
Startup นั้นเป็นอนาคตของประเทศ

Startup นั้นเป็นอนาคตของประเทศ

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:20 น.
Innovation Coupon

Innovation Coupon

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:20 น.
แนะนำหน่วยงาน สนช.

แนะนำหน่วยงาน สนช.

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:15 น.
ลำไยฉายรังสี

ลำไยฉายรังสี

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:14 น.
วันนี้เรากำลังปลูกต้นไม้ ต้นใหม่ ใน Startup

วันนี้เรากำลังปลูกต้นไม้ ต้นใหม่ ใน Startup

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:14 น.
ดินสอพองปลอดเชื้อ

ดินสอพองปลอดเชื้อ

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:14 น.
รู้จักรังสีเอกซ์

รู้จักรังสีเอกซ์

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:14 น.
เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ทำไมจึงเรียกภัยแล้ง

เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ทำไมจึงเรียกภัยแล้ง

 
วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:14 น.
เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 23:14 น.
ขั้นตอนการเข้าชม อพวช.

ขั้นตอนการเข้าชม อพวช.

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 22:11 น.
มาตรการยกเว้นภาษี 300% ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม

มาตรการยกเว้นภาษี 300% ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 22:11 น.
Startup Disrupts Thailand

Startup Disrupts Thailand

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 22:11 น.
การผลิตแสงซินโครตรอน

การผลิตแสงซินโครตรอน

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 22:11 น.
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 22:11 น.
จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)

จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:43 น.
ตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี

ตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:43 น.
การเกิดฤดูกาลอันเนื่องมาจากมุมเอียงของแกนโลก

การเกิดฤดูกาลอันเนื่องมาจากมุมเอียงของแกนโลก

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:33 น.
Priority Mission (PM GISTDA)

Priority Mission (PM GISTDA)

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:33 น.
Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง

Satellite ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:33 น.
SPACE INSPIRIUM

SPACE INSPIRIUM

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:33 น.
ค่านิยมของ GISTDA

ค่านิยมของ GISTDA

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:27 น.
ทิศทางการดำเนินงานของ GISTDA

ทิศทางการดำเนินงานของ GISTDA

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:22 น.
พ.ร.ฎ การจัดตั้งหน่วยงาน GISTDA

พ.ร.ฎ การจัดตั้งหน่วยงาน GISTDA

วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2016 เวลา 21:15 น.
ไฟป่า 2559 ใช้ดาวเทียม รู้ได้

ไฟป่า 2559 ใช้ดาวเทียม รู้ได้

วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 15:39 น.
วิธีการสังเกตุสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย

วิธีการสังเกตุสุริยุปราคาอย่างปลอดภัย

 
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 19:38 น.
ระบบสุริยะ Solar System

ระบบสุริยะ Solar System

วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 19:29 น.
สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2559

สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2559

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:21 น.
ยุงลายพาหะนำโรคร้าย

ยุงลายพาหะนำโรคร้าย

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:18 น.
การทำหมันยุงลาย

การทำหมันยุงลาย

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:18 น.
ทำหมันยุงลายอย่างไร ?

ทำหมันยุงลายอย่างไร ?

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:15 น.
แรงบันดาลใจ..เด็กไทยใช้วิทยุสื่อสารนักบินอวกาศ

แรงบันดาลใจ..เด็กไทยใช้วิทยุสื่อสารนักบินอวกาศ

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:12 น.
ยุงลาย...พ่าย วทน.

ยุงลาย...พ่าย วทน.

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:11 น.
สวทช. งานวิจัย สู้ภัยไข้เลือดออก

สวทช. งานวิจัย สู้ภัยไข้เลือดออก

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:08 น.
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

 
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 23:06 น.
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:11 น.
Science Diplomacy

Science Diplomacy

วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:48 น.
การใช้งานเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย

การใช้งานเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:20 น.
ประโยชน์ของคาร์บอน-14 กับปฏิกริยานิวเคลียร์

ประโยชน์ของคาร์บอน-14 กับปฏิกริยานิวเคลียร์

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:20 น.
การให้บริการด้านมาตรวิทยากับสินค้าส่งออก

การให้บริการด้านมาตรวิทยากับสินค้าส่งออก

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:19 น.
โครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติ

โครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติ

วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:18 น.
การให้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

การให้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:17 น.
การให้บริการของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

การให้บริการของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:16 น.
การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

การให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:16 น.
การให้บริการของห้องปฏิบัติการ EcoDesign

การให้บริการของห้องปฏิบัติการ EcoDesign

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:15 น.
การให้บริการประเมินวัฏจักรชีวิต

การให้บริการประเมินวัฏจักรชีวิต

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:14 น.
การให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

การให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:13 น.
การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:12 น.
การให้บริการของซินโครตรอน

การให้บริการของซินโครตรอน

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:12 น.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:11 น.
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบอัตโนมัติ

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบอัตโนมัติ

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:09 น.
การพัฒนาพันธุ์พืช และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

การพัฒนาพันธุ์พืช และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:07 น.
การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย

การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:05 น.
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:01 น.
โครงการ Future Technologies for Bio-based Industry

โครงการ Future Technologies for Bio-based Industry

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:46 น.
โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:44 น.
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:41 น.
โครงการ Science Technology Matching Program (STIM)

โครงการ Science Technology Matching Program (STIM)

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:16 น.
โครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

โครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:16 น.
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:15 น.
โครงการ Start-up Voucher

โครงการ Start-up Voucher

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:13 น.
ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:06 น.
การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:05 น.
ผลการดำเนินงานของมาตรการยกเว้นภาษี 300%

ผลการดำเนินงานของมาตรการยกเว้นภาษี 300%

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:05 น.
โครงการ Talent Mobility

โครงการ Talent Mobility

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:02 น.
ผลการดำเนินงานของโครงการ ITAP

ผลการดำเนินงานของโครงการ ITAP

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:01 น.
โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(ITAP)

โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(ITAP)

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:59 น.
สัดส่วนการสนับสนุนของโครงการคูปองนวัตกรรม

สัดส่วนการสนับสนุนของโครงการคูปองนวัตกรรม

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:58 น.
โครงการคูปองนวัตกรรม

โครงการคูปองนวัตกรรม

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:57 น.
ผลการจัดงาน Technology Show ปี 2558

ผลการจัดงาน Technology Show ปี 2558

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:51 น.
Technology Show…จากหิ้งสู่ห้าง

Technology Show…จากหิ้งสู่ห้าง

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:49 น.
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ SMEs และ Start-ups

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ SMEs และ Start-ups

 
วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:45 น.
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ

วันอังคารที่ 09 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:43 น.

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:13 น. )  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป