กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Traffy ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร

พิมพ์ PDF

Traffy  ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจร
   
    Traffy เป็นระบบที่สามารถช่วยในการวางแผนการเดินทางเพื่อตรวจสอบสภาพจราจรทั้งก่อนเดินทางและในขณะเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความติดขัด และช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  มีองค์ประกอบหลัก คือ การเก็บข้อมูลจราจร, การประมวลผล, และการกระจายข้อมูลจราจรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม แหล่งข้อมูลจราจรที่นำมาใช้งานนั้นมาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ กองบังคับการตำรวจจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และข้อมูลที่มาจากผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ทั้งนี้ระบบ Traffy สามารถดูผ่าน Web Browser และผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยปัจจุบันยังสามารถชมภาพจากกล้อง CCTV ทั่วกรุงเทพฯ ได้อีกด้วย  นอกจากนี้ยังให้บริการคลังข้อมูลภาพจราจร ในชื่อ Traffy API เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดใช้งานร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags Traffy
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป