กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Climate change การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

พิมพ์ PDF

Climate change การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
          หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งด้านภูมิอากาศ ซึ่งองค์ประกอบด้านภูมิอากาศที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ อุณหภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตร์หลายพันคนต่างเห็นพ้องและยอมรับร่วมกันว่า อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมา ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกต่างมีแนวโน้มที่สภาพภูมิอากาศจะอบอุ่นขึ้น  มีเพียงไม่กี่พื้นที่ในโลกเท่านั้นที่มีอากาศเย็นลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเพียงเล็กน้อย
         
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป