กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

BaiKhaoNK แอพฯใบข้าว

พิมพ์ PDF

BaiKhaoNK แอพฯใบข้าว
        
    เป็น แอพพลิเคชั่น ประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจนของต้นข้าวในนาโดยใช้การเทียบสีกับโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับแสดงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรใส่ให้กับต้นข้าวในนาสำหรับระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต ซึ่งได้มีการสอบเทียบและอ้างอิงปริมาณการใส่ปุ๋ยยูเรียด้วยวิธีการวัดแบบกำหนดเวลาจากแถบวัดสีใบข้าว มาตรฐานที่มีแถบสี 4 ระดับ โดยศูนย์เนคเทค ได้พัฒนาเพื่อความสะดวกและสอดรับกับสังคมสมัยใหม่ มีความแม่นยำสูง ช่วยลดปริมาณในการใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็น และหาเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและทำให้ใส่ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags BaiKhaoNK
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป