กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก

พิมพ์ PDF

Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก
          คือ ภาวะที่การกระทำหนึ่งๆ ได้ส่งผลทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ย้อนกลับไปส่งผลเสริมให้การกระทำเริ่มต้นมีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่ออากาศอบอุ่นขึ้น น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกก็จะละลาย ซึ่งโดยธรรมชาตินั้น น้ำแข็งจะสะท้อนแสงได้ดีเพราะมีสีขาว แต่เมื่อน้ำแข็งละลายไปก็จะเปิดเผยให้เห็นส่วนที่เป็นน้ำทะเลลึกสีน้ำเงิน น้ำทะเลซึ่งมีสีเข้มจะดูดกลืนแสงและความร้อนได้มากกว่าน้ำแข็ง ทำให้โลกยิ่งอบอุ่นมากขึ้นและส่งผลสะท้อนกลับไปเสริมให้น้ำแข็งยิ่งละลายมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก
        
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป