กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งความรู้

บริการแหล่งความรู้


  • 1
  • 2
  • 3
เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

ประวัติ "ตะรุเตา" เพี้ยนมาจากภาษามลายูคำว่า "ตะโละเตรา" แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ในทะเลอันดามัน จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง และเกาะอื่นๆ ... Read more
อุทยานแห่งชาติหมู่เขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต

อุทยานแห่งชาติหมู่เขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต

  ประวัติ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีเขาหินแท่นเป็นยอดสูงสุด เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำตรังและแม่น้ำปากพนัง พบพืชพรรณพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอพยพไปมาเสมอ ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก... Read more
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

ประวัติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว   รายละเอียดการให้บริการ มีน้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกเจ็ดสี เป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤด... Read more
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)

    ประวัติ พ.ศ. 2545 หน่วยปฎิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ และป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ค้นคว้าวิจัยและส... Read more
บ่อน้ำร้อนเบตง

บ่อน้ำร้อนเบตง

    ประวัติ บ่อน้ำร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที เป็นแหล่งพลังงานใต้พิภพ   รายละเอียดการให้บริการ ประชาชนนิยมมาอาบน้ำแร่ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน... Read more
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

    ประวัติ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติวิทยาและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่นเริ่มตั้งแต่ปี 2545 เพื่อค้นหาองค์ความรู้ในท้องถิ่น เก็บรวบรวม จัดแสดงตัวอย่างที่มีคุณค่าทางวิชาการให้เป็นระบบ ทั้งตัวอย่างสัตว์และตัวอย่างสมุนไพ... Read more
ศูนย์วิจัยการยาง

ศูนย์วิจัยการยาง

    ประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2475 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ได้ก่อตั้งสถานีทดลองกสิกรรมภาคใต้ ขึ้นที่บ้านชะมวง และ พ.ศ. 2476 ได้ย้ายสถานีดังกล่าวไปตั้งที่ตำบลคอหงส์ โดยมี ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผู้... Read more
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

    ประวัติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกาทะเลอันดามัน ทางฝั่งตะวันตกของไทย ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดตลอดแนวฝั่งทะเลในท้องที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู ตำบลขอนคลาน อำเภ... Read more
สุสานหอยแหลมโพธิ์

สุสานหอยแหลมโพธิ์

    ประวัติ สุสานหอยแห่งนี้เดิมเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ ซากหอยได้ทับถมกันโดยมีสารประกอบแคลเซียมเป็นตัวที่เชื่อมประสาน ก่อตัวให้กลายเป็นหินแข็งเป็นแนวยาวตามชายฝั่ง แยกเป็น 3 บริเวณ แต่ละบริเวณที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ส... Read more
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)

    ประวัติ อุทยานแห่งชาติสิรินาถได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ประกอบด้วยป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการังที่สวยงาม และที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเลจำนวนมาก ตลอดจนหอยทะเ... Read more
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา

    ประวัติ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา จัดตั้งและได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2544 ไร่ มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขามีลำธารไหลผ่านกลางพื้นที่และมีแหล่งน้ำตลอดปี สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นที่ค่อ... Read more
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

    ประวัติ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน ในปี พ.ศ. 2539 เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและหนัง   รายละเอียดการให้บริการ มีการแสดงในลักษณะในการสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุ... Read more

ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชุมชนคลองเส (แล็ปท้องทุ่ง)

      ประวัติ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชุมชนคลองเส (แล็ปท้องทุ่ง) เป็นห้องแล็ปชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เกิดขึ้นจากการที่ผู้นำชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พัน... Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

  ประวัติ พ.ศ. 2514 จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยสาธิตนากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ต่อมา พ.ศ. 2535 ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี และพ.ศ. 2... Read more
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

    ประวัติ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง ตำบลบ้านราชกรูด เริ่มปฎิบัติงานเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2540   รายละเอียดการให้บริการ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทดสอบและใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสั... Read more
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

      ประวัติ จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะกาลัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่อ... Read more
อุทยานแห่งชาติภูลังกา

อุทยานแห่งชาติภูลังกา

    ประวัติ บริเวณป่าภูลังกาครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนมและอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นต้นกำเนิดห้วยหลากสาย มีจุดเด่นทางธรรมชาติ เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก มีสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆหลายชนิด และมีสัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ย... Read more
อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก

อุทยานแห่งชาติภูทับเบิก

    ประวัติ เดิมมีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร   รายละเอียดการให้... Read more
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

    ประวัติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ำตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ เส้นทางขึ้นภูกระกระดึง ... Read more
อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน

      ประวัติ อุทยานแห่งชาติภูพาน จัดตั้งเป็นอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2525 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุดบาก จังหวัดกาฬสินธุ์ &nbs... Read more
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป