กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ฟ้าทอฝัน

The Inspiring King Season One ep.6 "มุ่งมั่นไปต่อ...ด้วยศรัทธาในความเพียร...

 The Inspiring King Season One ep.6 "มุ่งมั่นไปต่อ...ด้วยศรัทธาในความเพียร...

 

 

The Inspiring King Season One ep.5 "กำลังใจ...ข้ามกาลเวลา"

 The Inspiring King Season One ep.5 "กำลังใจ...ข้ามกาลเวลา"

 

 

The Inspiring King Season One ep.4 "คิดอิสระ...สู่ความสำเร็จ"

The Inspiring King Season One ep.4 "คิดอิสระ...สู่ความสำเร็จ"

 

 

The Inspiring King Season One ep.3 "เข้าใจ...เพื่อเข้าถึง"

 The Inspiring King Season One ep.3 "เข้าใจ...เพื่อเข้าถึง"

 

 

The Inspiring King Season One ep.2 "ความมุ่งมั่นตั้งใจ...กุญแจไขปัญหา"

 The Inspiring King Season One ep.2 "ความมุ่งมั่นตั้งใจ...กุญแจไขปัญหา"

 

 

The Inspiring King Season One ep.1 "เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ"

 The Inspiring King Season One ep.1 "เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ"

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป