กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

e-Bike จักรยานไฟฟ้า

พิมพ์ PDF

e-Bike จักรยานไฟฟ้า
          จักรยานไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยการปั่นเหมือนจักรยานทั่วไปหรือเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แต่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าจักรยานไฟฟ้าทั่วไปในท้องตลาด โดยการเพิ่มเทคโนโลยีดึงพลังงานกลับคืน  ซึ่งสามารถดึงพลังงานบางส่วนกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะเบรกรถ  ทำให้ช่วยลดการสึกหรอของผ้าเบรกลงได้อีกด้วย  ด้วยเทคโนโลยีนี้ยังสามารถปรับเป็นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ด้วย โดยพลังงานจากการปั่นจะถูกเก็บไว้ในชุดแบตเตอรี่ ดังนั้น e-Bike จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ห่วงใยสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
       
  ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป