กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สารคดีส่งเสริมความรู้

MOST One Stop Service

ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ)

 

นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เปิดรับผลไม้ฉายรังสี

นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เปิดรับผลไม้ฉายรังสีของไทยเข้าประเทศ

 

จันทรุปราคาเต็มดวง

4 เมษายน 2558 จันทรุปราคาเต็มดวง ข่าวการศึกษาETV

 

ปรับเวลาประเทศไทยบวกเพิ่ม1วินาที

มว.ปรับเวลาประเทศไทยบวกเพิ่ม1วินาทีเพื่อ­ให้ตรงกับมาตรฐานโลก

 

แนะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Total Lunar Eclipse of 2015 April 04 at Nakhon Ratchasima Thailand (Live)

Total Lunar Eclipse of 2015 April 04 at Nakhon Ratchasima Thailand (Live)

 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป