กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Thermohaline currents กระแสน้ำเทอร์โมฮาไลน์

พิมพ์ PDF

Thermohaline currents  กระแสน้ำเทอร์โมฮาไลน์
          คือ กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับสายพานลำเลียง  กระแสน้ำอุ่นจะไหลจากมหาสมุทรทางตอนใต้ขึ้นไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือ น้ำอุ่นจะถ่ายเทความร้อนออกมา ทำให้ทวีปยุโรปมีอากาศที่อบอุ่น เมื่อกระแสน้ำอุ่นถ่ายเทความร้อนไปก็จะเย็นตัวลงและมีความหนาแน่นมากขึ้นจึงมุดตัวลงด้านล่าง จากนั้นกระแสน้ำเย็นจะไหลกลับมายังพื้นที่ทางตอนใต้อีกครั้ง กระแสน้ำลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิ หรือเทอร์โม และความเค็ม หรือฮาไลน์ ของน้ำในมหาสมุทร
       
   ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป