กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุดรธานี

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ  หนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลำภู  เลย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู  บึงกาฬ  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์  นครพนม มุกดาหาร สกลนคร     ภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ...
พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2015
... และผู้ประกอบการ SMEs จัดทำแผนบูรณาการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดอุดรธานีและลำปาง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... ลำปาง เชียงราย 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา 3) ภาคตะวันออก ดำเนินการในจังหวัดจันทบุรี ตราด 4) ภาคใต้ ดำเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
  โครงการ”ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ” ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
16. รมว.พิเชฐฯ เร่งผลักดันแผนงานภายใต้ปฏิรูป วทน. 5 ด้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ได้ร่วมจัดมหกรรม SMEs ชี้ช่องรวยในภูมิภาค ซึ่งดำเนินการแล้ว ณ จังหวัดอุดรธานี และจัดโครงการตอบโจทย์กับจังหวัด เช่น การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมวางแผนโซนนิ่ง ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
17. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และชัยภูมิ จำนวน 100 คนเข้าร่วมงานสัมมนา  และนำข้อมูลจากการสัมมนาดังกล่าวไปพัฒนา ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... ได้แก่   ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม, กาญจนบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, สุพรรณบุรี,  ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
... สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา สกลนคร  และ อุดรธานี สำหรับผู้ประกอบการผ้าทอสนใจสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02201 7533 และ 02201 7232 --------------------------------------------- ...
พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014
20. GISTDA ตะลุย...นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามข้อเสนอของมูลนิธิชัยพัฒนาที่ให้พิจารณาเลือกอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพมาเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาในรูปแบบใหม่ คือ ทำเล็ก ประหยัด ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป