กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานชีวมวล

ทั้งหมด 48 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [สิ่งแวดล้อมจากการรีไซเคิลลำไยฯ, ลำไย, รีไซเคิลลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [โครงการรีไซเคิลลำไย, ลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2010
Tags: [รีไซเคิลลำไย, พลังงานชีวมวล, ลำไย]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
Tags: [ลำไยรีไซเคิล, ลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2010
Tags: [ลำไยค้างสต็อก, ลำไย, พลังงานชีวมวล]  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
6. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Energy (DOE) ได้เสนอประเด็น Hydropower เป็นโครงการหลักในการเจรจาโดยอ้างถึงความร่วมมือที่ต้องการสานต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีความสนใจทางด้านพลังงานชีวมวล ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... ตลอดจนผลักดันให้เกิดศูนย์กลางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  ด้านระบบนิเวศน์ในระดับสากล โดยใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช...สถานีวิจัยในส่วนภูมิภาคของ วว. เป็นพื้นที่ต้นแบบ  อีกทั้งมุ่งผลักดันงานวิจัยด้านพลังงานทางเลือกโดยเน้นพลังงานชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... อ้อย น้ำตาล และพลังงานชีวภาพ หลากหลายรายการ เช่น รถตัดอ้อย รถม้วนใบอ้อยเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ภายในงานระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2015
... ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องสถานภาพการพัฒนาพลังงานชีวมวล โดย คุณทักษ์สุตา ถิ่นสันติสุข ผู้จัดการบริษัท Zero Waste ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
... นอกจากนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล และพืชพลังงาน โดยมีผลงายวิจัยที่เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป