กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน “World Sugar Expo and Conference 2015”

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน “World Sugar Expo and Conference 2015”

พิมพ์ PDF

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน “World Sugar Expo and Conference 2015” ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท. ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อ้อย น้ำตาล และพลังงานชีวภาพ หลากหลายรายการ เช่น รถตัดอ้อย รถม้วนใบอ้อยเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ภายในงานระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนในวงกว้าง ต่อไป 

       “World Sugar Expo and Conference 2015” เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีน้ำตาลระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีกิจกรรมการจัดประชุมด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศของ บริษัท น้ำตาลและอุตสาหกรรม  สำหรับ วท. ได้มีบทบาทในการให้การสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดนานาชาติ 

         นิทรรศการผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของหน่วยงานในสังกัด วท. ประกอบด้วย สารอ้างอิงมาตรฐานความหวานสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายที่ต้องทดสอบเพื่อหาค่าความหวาน ซึ่งต้องใช้การวัดค่า Pol หรือ Polarization และค่า Brix ด้วยเครื่อง Polarimeter และ Refractometer โดยการสอบเทียบเครื่องมือดังกล่าวต้องอาศัยวัสดุอ้างอิงที่ได้มาตรฐานและสามารถสอบกลับค่าที่ได้ไปยังหน่วยวัดพื้นฐาน โดยวัสดุอ้างอิงของคนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ราคาถูก ลดการนำเข้า ภายใต้แบรด์น “TRM : Thailand Reference Material” ผลิตและการันตีคุณภาพ โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)


             ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพ “พาลาทีน” และผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมพรีไบโอติก “โอลิโกไลท์” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่ผลิตจากน้ำตาลฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-Oligosaccharides) จำหน่ายภายใต้ชื่อ “โอลิโกไลท์” (OligoLite) และน้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) จำหน่ายภายใต้ชื่อ “พาลาทีน” (Palatyne) เป็นทางเลือกใหม่ของความหวานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ


 

            นอกจากนี้ สป.วท. ได้นำรถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าของต่างประเทศ และมีการติดตั้งระบบสมองกลฝังตัว เพื่อให้คนขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสีย และป้องกันความผิดพลาดในการควบคุมรถ รถตัดอ้อยนี้ได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมและรางวัลที่ 1 จากการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2553 ต่อด้วย เครื่องเก็บม้วนก้อนใบอ้อย เป็นเครื่องที่สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่น รวมถึงผลผลิตที่ได้จากเครื่องสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินและลดการเผาอ้อยในไร่ ขจัดปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนชาวไร่อ้อย สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนจากมูลค่าใบอ้อยปีละประมาณ 20 – 200 ล้านบาท สร้างอาชีพให้แก่ผู้ผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน โดยม้วนฟ่อนชีวมวลที่ได้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ยาว 70 ซม. มีน้ำหนักเพียง 20-25 กก./ก้อน และมีกำลังการผลิตประมาณ 200 - 250 ก้อน/ชม. และสุดท้ายคือเครื่องตีย่อยและอัดเม็ดเชื้อเพลิงจากยอดและใบอ้อยแบบเคลื่อนที่เข้าไปในไร่ เป็นเครื่องจักรระดับชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้การสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า สามารถอัดเศษเหลือจากการเกษตรให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ (Biomass Pellet) ได้โดยตรงเพื่อนำเชื้อเพลิงไปใช้ในอุตสาหกรรมโดยหยุดการเผาทิ้ง ทดแทนพลังงานจากไม้ฟืน ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมันเตา ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในไร่อ้อยได้สะดวก ทั้งยังลดค่าขนส่งชีวมวลจากไร่ถึงแหล่งรับซื้อ พร้อมทั้งยังมีกำลังการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลประมาณ 200 - 300 กก./ชม.

 

 

ประสานงานได้ที่  :  คุณเนตรนภา สารสร้อย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์  :  0 2333 3924 

โทรสาร  :  0 2333 3931  

E-mail  :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เขียนข่าว :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร และ นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป