กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับโครงการ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล

เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับโครงการ รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล

พิมพ์ PDF

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำงานร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในการดำเนินการรีไซเคิลลำไยฯ แบบการบูรณาการทั้งทางด้านวิชาการวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนา เทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจนับจำนวนและปริมาณลำไย RFID   ระบบส่งผ่านข้อมูลผ่านดาวเทียม   และระบบติดตามข้อมูลด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking เป็นต้น 

กล่องลำไยที่ถูกเก็บรักษาไว้ภายในโกดังแต่ละแห่ง จะถูกขนลงมาจากกองโดยแรงงานคนและเรียงลงบนรถเข็นที่ได้เตรียมไว้ เพื่อส่งต่อให้คนงานอีกชุดหนึ่งเข็นออกมายังหน้าโกดัง ผ่านระบบเครื่องชั่งมาตรฐานพร้อมกับให้คนงานทำการแตะบัตรที่เป็นของตัวเอง ทำให้ข้อมูลจำนวนกล่องและน้ำหนักของลำไยภายในกล่

องถูกส่งผ่านมายัง คอมพิวเตอร์ และPrinter จะบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนกระดาษคาร์บอนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งในขณะเดียวกันข้อมูลต่าง ๆ นี้จะถูกส่งไปเก็บยังเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทันทีผ่านช่องทางสื่อสาร โดยดาวเทียม IPSTAR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดูผลการทำงานได้ผ่านทางเวปไซต์ติดตามผล http://118.175.97.226   โดย
-    กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สามารถเห็นข้อมูลทุกส่วนแต่จะแก้ไขอะไรไม่ได้
             Username: sciencex (x คือเลข 1 ถึง 4) เลือกเลขใด เลขหนึ่ง
             Password: sciox  (x ให้ใช้เลขเดียวกับตัวเลข Username)
-    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เห็นข้อมูลทุกส่วน แต่ไม่เห็นน้ำหนักลำไย และจะแก้ไขอะไรไม่ได้
            Username: agrix (x คือเลข 1 ถึง 4) เลือกเลข ใดเลขหนึ่ง
            Password: argix (x ให้ใช้เลขเดียวกับตัวเลข Username) 
-    กลุ่มบุคคลทั่วไป จะเห็นเฉพาะภาพถ่ายและภาพวีดีโอ โดยไม่เห็นข้อมู

ลที่เป็นรายละเอียดตัวเลข
            Username: guest
            password: guest

* การตรวจนับจำนวนและปริมาณลำไยด้วยระบบ RFID
   (Radio  Frequency Identification)

 

*ระบบวงจรปิด
ระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สายจะถูกติดตั้งไว้ 4 จุดครอบคลุมพื้นที่การทำงานทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องปรามและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยข้อมูลรูปภาพจะถูกบันทึกตลอดระยะเวลาการทำงานทั้งวัน พร้อมกับสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเวปไซต์ติดตามผล ทันที

เครื่องบดย่อย
          ลำไยที่ผ่านการตรวจนับจะถูกลำเลียงผ่านมาทางรถเข็น ซึ่งจะมีแรงงานที่เป็นเกษตรกรชาวสวนลำไยทำการกรีดกล่องและเปิดปากถุงพลาสติก ที่อยู่ภายในก่อนส่งต่อไปยังเครื่องบดย่อยที่เป็นแบบแฮมเมอร์มิลล์ (Hammer mill)โดยทำการเทจากทางด้านบน ซึ่งลักษณะของแฮมเมอร์มิลล์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยใบมีดที่เป็นเหล็กเกรด พิเศษจำนวนมากอยู่ภายในรอบแกนหมุน ทำการบดย่อยลำไยด้วย การตีและกระแทกที่มีทั้งความแรงและความเร็วสูงให้แตกทั้งเปลือกและเมล็ดผ่าน รูตะแกรงทางด้านล่าง ทำให้ลำไยทั้งผลแตกละเอียดและเปลือกลำไยจะฝังเข้าไปในเนื้อลำไยไม่สามารถนำ มาใช้เพื่อการบริโภคได้อีก จากนั้นจะถูกลำเลียงไปยังถุงบรรจุขนาดใหญ่ (Big bag) โดยสกรูลำเลียงเพื่อรอนำไปอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงตะเกียบในขั้นต่อไป 

เครื่องอัดแท่งชีวมวล

           ลำไยจะถูกเทออกจากถุง Big bag เพื่อส่งไปยังเครื่องอัดแท่งโดยสกรูลำเลียง ซึ่งระบบอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบนี้จะเป็นแบบ Pellet mill โดยภายในจะเป็นลูกกลิ้งเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงที่บดอัดกับเสื้อวงแหวนที่ เป็นรูตะแกรงขนาด 8 มิลลิเมตร เมื่อลำไยละเอียดถูกบดอัดเป็นแท่งจะยังมีความร้อนสูงอยู่ จากนั้นจะทำการลดอุณหภูมิและปรับสภาพด้วยระบบ Conditioner ทันที ทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบที่สามารถพร้อมใช้ในอุตสาหกรรมและโรงอบลำไย ต่าง ๆ ตามต้องการ  ทั้งนี้ เครื่องอัดแท่งชีวมวลที่ใช้ในโครงการเป็นการพัฒนาต่อยอดเครื่องจักรจาก โครงการวิศวกรรมย้อนรอย Reverse Engineering ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนสภาบันการศึกษาและภาคเอกชนไทย
สรุปข้อมูลและเผยแพร่โดย : เทียรทอง  ใจสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th/lumyairecycle/

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป