กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา mou

ทั้งหมด 75 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 8
Tags: [ลงนาม, MOU, ฝึกอบรม, นิวเคลียร์]  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2014
12. เตรียม MOU ระดับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ไทย-ลาว 14 สาขา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, MOU, สปป.ลาว]  ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
Tags: [MOU, ทหารเรือ, ระบบฐานข้อมูล, STDB]  ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
Tags: [gistda, ลงนาม MOU, พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ, การเคหะแห่งชาติ]  ...
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
Tags: [Mou, ขับเคลื่อนนวัตกรรม, สุดยอดนวัตกรรม, Innovation Award]  ...
ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014
Tags: [talent mobility, 26 มีค. 57, ลงนาม, MOU, ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, สวทน.]  ...
ศุกร์, 28 มีนาคม 2014
Tags: [ลงนาม MOU, 50 ปี, เปิดโลกทัศน์]  ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
Tags: [ขยะแบบครบวงจร, บริหารจัดการขยะ, Integrated Solid Waste Management, ISWM, MBT, เกาะยาวน้อย, พังงา, ลงนาม MOU, แถลงข่าว]  ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
Tags: [สวทน., 10 ก.ค. 56, THAIST, MOU, ไทยเอสที, 4 หลักสูตร]  ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
Tags: [MOU]  ...
ศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป