กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ จับมือกระทรวงพาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือกระทรวงพาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ

พิมพ์ PDF

     

       วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 10.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระหว่างประเทศ ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้ วว. สวทช. และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการนำงานวิจัยมาจับคู่ทางธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP การยืดอายุ ผลิตภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก ทำให้ขยายระยะเวลาในการขนส่ง และสามารถขนส่งผลไม้ทางเรือแทนทางอากาศได้ เป็นต้น

 

 

        นอกจากนั้น ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้า (เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และออกเครื่องหมายรับรอง (P - Mark) การฝึกอบรมและการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาด อาทิ หลักสูตรการบริหารสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสีเขียวระดับโลก Management for being global Leader in Green business - MLG) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเภทรายได้ปานกลาง และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการแก้ปัญหาการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นการผนึกกำลังระหว่างสองกระทรวงนี้จะร่วมกันทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศ” 

 

สอบถามรายละเอียดเมเติมได้ที่...

  • นางสาวโชติกา ตันวัฒนกุลชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) โทร. 0 2577 9000 หรือที่ Call Center โทร. 0 2577 9300 www.tistr.or.th E – mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Call Center โทร. 0 2564 8000 www.nstda.or.th

 

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร และ นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

Tags MOU
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ผู้แทนจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยม รมว.วท. เตรียมร่าง 'ข้อตกลงฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯไทย-ฟิลิปปินส์' อีกครั้ง
» 3 หน่วยงานร่วมมือผุดเมืองสุขภาพที่ปราจีนบุรี ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
» กระทรวงวิทย์ สวทช. และ ออโต้เดสก์ ร่วมขยายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตดิจิทัลในประเทศไทย
» สวทช. ผนึกกำลัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ และ จ.ตรัง ใช้ วท. ฟื้นฟู ปกป้อง และจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป