กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เตรียม MOU ระดับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ไทย-ลาว 14 สาขา

เตรียม MOU ระดับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ไทย-ลาว 14 สาขา

พิมพ์ PDF         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เตรียมนำคณะผู้บริหารระดับสูง ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ สปป.ลาว ครอบคลุม 14 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ (2) พลังงานหมุนเวียน (3) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (4) ดาราศาสตร์  (5) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (6) เทคโนโลยีอวกาศการสำรวจระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ  (7) มาตรวิทยา มาตรฐานทดสอบคุณภาพ (8) สร้างความตระหนักด้าน วทน. (9) นโยบาย วทน (10) การส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับ SMEs (11) อุทยานวิทยาศาสตร์ (12) การจัดการทรัพยากรน้ำ (13) เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความปลอดภัยและความมั่นคง (14) สาขาอื่นๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน
         การลงนามความร่วมมือ ดังกล่าวมีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายกรัฐมนตรี 2 ประเทศเป็นสักขีพยาน พร้อมกับการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้าน ว. และ ท. ไทย-ลาว ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ สปป.ลาว


ข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป