กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เอดส์

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [บิลเกตส์, นเรศ ดำรงชัย, โสภณ เมฆธน, TCELS, กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, เอดส์]  ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... 3. การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี 4. การลดอัตราการตายของเด็ก 5. การพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6. การต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ 7. การศึกษา จัดการ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ...
เสาร์, 19 กันยายน 2015
วงการสาธารณสุขมีลุ้น “บิลเกตส์” สนใจสนับสนุนไทยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก นัดถกความคืบหน้ากลางธันวาคมนี้       ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... Health : NIH) เกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาและผลิตวัคซีนด้านโรคเขตร้อนและโรคเอดส์ โดยในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคมะเร็งกับสถาบันมะเร็งสหรัฐ ...
เสาร์, 22 มีนาคม 2014
... โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  โรคไต โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น หากจะพัฒนาการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย เราต้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยมุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีเฉพาะทาง ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... และกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยา ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  โรคไต โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น       หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... ประจำปี 2554 ด้านสังคม             รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “HIV-ADR all in one” ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ผลงานของ รศ.ดร.วสันต์  ...
พุธ, 05 ตุลาคม 2011
... ความรู้ไม่เท่าทันของวัยรุ่น ทำให้วัยรุ่นหญิงส่วนหนึ่งตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ ต้องหยุดหรือเลิกการศึกษา ทั้งที่เป็นวัยที่ต้องเรียนรู้เพื่ออนาคต และยิ่งกว่านั้นวัยรุ่นทั้งหญิงและชายอาจติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ ...
พฤหัสบดี, 06 มกราคม 2011
9. ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาว สำหรับเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
   การตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 ของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ มีความสำคัญ เพราะจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4เป็นตัวบ่งบอกสถานะของผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์และใช้พยากรณ์ความรุนแรงของโรค ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
10. การตรวจวัณโรคแบบทราบผลเร็ว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ประมาณการว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรคราว 80,000-100,000 คนและมีแนวโน้มสูงขึ้นในผู้ติดเชื้อเอดส์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอดส์ มีโอกาสเป็นวัณโรคได้ง่ายกว่าคนปกติ 20-30 เท่า และเมื่อเป็นแล้วอาจมีความรุนแรงของโรคมากกว่าในคนปกติ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป