กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วงการสาธารณสุขมีลุ้น “บิลเกตส์” สนใจสนับสนุนไทยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก

วงการสาธารณสุขมีลุ้น “บิลเกตส์” สนใจสนับสนุนไทยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก

พิมพ์ PDF

วงการสาธารณสุขมีลุ้น “บิลเกตส์” สนใจสนับสนุนไทยสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก นัดถกความคืบหน้ากลางธันวาคมนี้

      ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2557  คณะผู้แทนจากประเทศไทยโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานวิจัยของทหารสหรัฐอเมริกาหรือ MHRP ได้เดินทางไปยังมูลนิธิเมลินดาเกตส์ ณ เมืองซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่มูลนิธิฯ จะร่วมสนับสนุนด้านการพัฒนาวัคซีนเอดส์ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาวัคซีน คืบหน้ามากที่สุดในโลก

      ดร.นเรศ ดำรงชัย กล่าวว่า การเจรจาครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี เบื้องต้นทางมูลนิธิฯ สนใจโครงการของประเทศไทย โดยคณะจากประเทศไทยได้ข้อสรุปตรงกันว่า จะจัดให้มีการประชุมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกในช่วงเดือนธันวาคมต่อไป

     ดร.นเรศ กล่าวว่า นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยและ MHRP  ยังได้เข้าพบผู้บริหารของหน่วยงานรัรฐบาลสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเรื่องความมั่นคงทางวัคซีนกับผู้แทนบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอส์ และ BARDA ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของสหรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความมั่นคงทางด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์และรับมือกับโรคระบาดรวมถึงสงครามอาวุธชีวภาพ โดยการหารือครั้งนี้ทางบริษัทฯ รับปากจะเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะของประเทศไทยในกลางเดือนธันวาคมตามที่ได้กล่าวข้างต้น

     ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า บิล เกตส์เคยให้สัมภาษณ์นิตยสารโรลลิ่ง สโตนส์เมื่อต้นปีนี้ว่า เขาเป็นห่วงโรคที่แอบตัวเองได้เป็นระยะเวลานาน ๆ อย่างโรคเอดส์ที่สามารถซ่อนตัวอยู่ได้ถึง 6 ปีหลังติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา มากกว่ากลัวโรคระบาดอย่างไข้หวัดใหญ่ เพราะโรคเอดส์ในช่วงไม่แสดงอาการเป็นโอกาสที่เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายออกไปได้สู่คนอีกหลายล้านคน ทั้งนี้ หากประเทศไทยได้รับการสนับสนุน การพัฒนาวัคซีนและนำไปสู่การสร้างโรงงานผลิตวัคซีนเอดส์จาก มูลนิธิเอกชนที่โปร่งใสที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแห่งนี้  ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคเอดส์เป็นครั้งแรกของโลก
 

เผยแพร่ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
» TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ 14 พฤษภาคม 2559
» TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
» ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)
» TCELS เผยผลสำเร็จร่วมงานไบโอมาเซีย ลงนามร่วมมือกับหน่วยงานยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน “BiotechCrop”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป