กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พิมพ์ PDF


 

-  เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้น ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผมได้มีโอกาสมอบรางวัลการศึกษา แก่เยาวชน ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ประเทศไทยคือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ที่คำภาษาอังกฤษก็คือ OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER”ภาพที่เด็ก ๆ วาดออกมา ด้วยความตั้งอกตั้งใจนั้น แสดงให้เห็นถึงไม่เฉพาะฝีมือทางศิลปะเท่านั้น สะท้อนถึงแนวคิดต่าง ๆ ของเขาเอง แล้วก็เห็นถึงความหวัง ความฝันของเด็ก ๆ ที่เขาต้องการให้ประเทศไทยของเราได้รับการพัฒนา แล้วก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นมา อยากให้พวกเราทุกคนรักสามัคคีกัน ร่วมมือกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ครูอาจารย์ที่สอน ที่ให้แนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรม และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาลูกหลาน ปลูกฝังความรู้สึก รู้รัก สามัคคีให้กับเยาวชนของชาติ ผ่านงานศิลปะในครั้งนี้ด้วย
-  วันนี้ ผมมีคำพูดจากใจผมเอง ซึ่งก็แล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะคิดยังไงก็แล้วแต่ แต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบ ว่าให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ อย่างที่ผมคิด จะได้หรือไม่ โดยเป็นการทำงานร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนี้ คสช. และรัฐบาล อยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ได้ช่วยกันทำความสะอาดประเทศของเรา บ้านของเราให้ผ่านพ้นความเลวร้ายนานาประการ ก็มีทั้งดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นมีความเลวร้ายเข้ามาอีกด้วย อาจจะเกิดจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ใช้วิธีการที่ละมุนละม่อม ปราศจากความรุนแรง กำจัดคนเหล่านี้ออกไปให้ได้ ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่และกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทำงาน ช่วยกันค้นหาความจริงในเรื่องต่าง ๆ ให้ได้ ที่คนเหล่านั้นทำไว้ แล้วอาจจะต้องมาเผยแพร่ ทำความเข้าใจ เพื่อจะสร้างความรู้สึกร่วมกัน ในการที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ขอร้องว่าอย่าใช้ความรุนแรงต่อกันเลย ผมเห็นว่าใน โซเชียลมีเดียบ้าง หรือในตามสื่อตามสังคมต่าง ๆ ก็เริ่มมีการใช้ความรุนแรงต่อกันด้วยคำพูด ด้วยวาจากันแล้ว ผมก็ขอร้องอย่าให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอีกเลย
-  สัปดาห์นี้ผมได้เรียกคณะรัฐมนตรีเฉพาะกิจมาประชุม ตั้งขึ้นมาอีกแล้ว เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น ดูแลความยากจน แก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้ แล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะร้ายแรงขึ้นมากกว่าปีนี้อีก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม นี้เป็นต้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังไปแล้วบ้าง ก็คงต้องได้รับผลกระทบแน่นอน กรณีขาดการสนับสนุนน้ำจากระบบชลประทานได้ วันนี้ก็ขอร้องกัน แต่ก็ขอร้องกันไม่ค่อยได้ ทุกคนก็ไม่รู้จะทำอะไร ก็ต้องปลูกไป แล้วก็เสียหายมาก็เดือดร้อนไปหมด
-  รัฐบาลก็พยายามที่จะแนะนำ พยายามที่จะบอกให้ไปเปลี่ยนโน่น เปลี่ยนนี่ บางคนสนใจก็ได้ไป บางคนไม่ค่อยสนใจ ก็เสียหายอีก เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นผมขอแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกร วันนี้ให้ฟังเจ้าหน้าที่รัฐเขาด้วย พยายามทุกอย่าง เงินทองก็ให้ไปแล้ว ไม่ได้ให้ไปใช้หนี้ ให้ใช้ไปเพื่อเตรียมการรองรับเรื่องฝนแล้ง รองรับเรื่องอาชีพ หรือไม่ก็ร่วมมือกันจ้างงาน สร้าง ซ่อมถนนหนทางบ้าง อะไรบ้าง ขุดลอกแหล่งน้ำทำฝายอะไรต่าง ๆ ให้ไปแบบนี้ เรียกว่าให้เบ็ดไปตกปลา แต่ส่วนที่ให้ขาดไป เช่น เงินช่วยเหลือ เงินอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อปะทังชีพนั้น เป็นเรื่องของให้ปลาไปนิดหน่อย ชั่วคราว ให้ปลาทั้งหมด ไม่มีปลาให้พอหรอก เพราะบ้านนี้ เมืองนี้ ประเทศนี้ มีคนตั้งหลากหลาย ที่มีหลายอาชีพ ทุกพวกก็จนทั้งสิ้น นอกจากเกษตรกรแล้ว มีรับจ้าง อาชีพแม่บ้าน ทำงานบ้าน มากมายไปหมด ถ้าเราให้เกษตรกรอย่างเดียว แล้วคนอื่นเขาเอาที่ไหน ก็ต้องแบ่งปันเฉลี่ยไปตามความลำบาก แต่เอาทั้งหมดไม่ได้ เพราะรัฐบาลก็มีรายได้แต่เพียงเท่านี้ ไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็ลดลง โครงสร้างเศรษฐกิจเราก็ยังเข้มแข็งไม่เพียงพอ ถ้าอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าผมคิดว่าดีขึ้นแน่นอน จากการลงทุน สาธารณูปโภคพื้นฐานบ้าง การลงทุนของ BOI บ้าง แล้วในประเทศการลงทุนเขามีการแย่งการลงทุนกันทั่วโลก มีการเปลี่ยนพื้นที่การลงทุน ไปประเทศโน้น ประเทศนี้ ย้ายฐานการผลิตไป เราก็ต้องสู้เขา โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์บ้าง ใช้มาตรการทางภาษีบ้าง แต่วันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ภายในระยะเวลาที่เราเว้นภาษีไว้ ต่อไปก็ได้ภาษีมากขึ้น ๆ เพราะกิจการมากขึ้น แล้วผมก็เรียนว่าผมไม่ได้ให้เฉพาะลงทุนใหม่ด้วย ต้องหาเงินไปส่งเสริมธุรกิจคนไทย ธุรกิจในท้องที่ ในพื้นที่ด้วย ให้เขาเข้มแข็งขึ้น ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เขาดีขึ้น แล้วก็ส่งเสริมของใหม่เข้าไป เสริมด้วยการลงทุนต่างประเทศ สร้างชุมชนชนบทขึ้นมา ก็มีทั้งในส่วนของ Cluster ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คำว่า “Cluster” ก็คือว่ากิจการหลาย ๆ กิจการ ถ้าเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปเขาเรียกว่า ได้รับสิทธิประโยชน์อันหนึ่ง ถ้า BOI เปล่า ๆ ก็ BOI เปล่า ๆ ต่อมาถ้าเป็น Cluster หรือพื้นที่ที่เรากำหนดจะเร่งรัดการพัฒนา ก็ได้ BOI +X เข้าไป สมมุติ ต่อไปถ้าสมมุตว่าเป็นกิจการหรือเป็น Cluster ที่เป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องการให้มีเทคโนโลยีสูง เรื่องการศึกษา เรื่องการวิจัย เหล่านี้ก็ต้องหาแรงจูงในให้มากขึ้น อาจเป็น BOI +2X อะไรอย่างนี้ ก็คิดของผมแบบนี้ แล้วคราวนี้คณะทำงานก็ไปทำมา ก็อย่าลืมว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ อะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้น ภาษีก็ไม่ได้อยู่แล้ว วันหน้าก็ไม่เกิดขึ้นอีก คิดแบบผมคิด ผมก็ไม่ใช่คนเก่งเรื่องเศรษฐกิจ แต่ผมก็ประเมินเอา คิดเอา อ่านเอา แล้วก็ปรึกษาผู้รู้ ถ้าทำได้ก็ทำได้ ก็ต้องเชื่อมั่นกัน ถ้าไม่คิดแบบนี้ ไม่ทำแบบนี้ แล้วปล่อยไปแบบเดิม เกิดอะไรขึ้น
-  BOI ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยแก้ไขมาเป็นกี่ปีแล้วไม่รู้ แก้ไปแล้วยังสู่เขาไม่ได้ เขายังไม่มาเลย แล้วจะปล่อยให้ไม่มาอย่างนั้นหรือไม่ แล้วก็ตั้งอะไรที่มาตรฐานสูง ๆ ไว้ก็ไม่ได้ แต่เราต้องควบคุมให้ได้ ว่าเขาต้องอยู่ในกรอบที่เรากำหนด  เพราะฉะนั้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้ช่วยกันดูด้วยไม่ว่าจะเรื่องของผังเมือง ไม่ว่าจะการลงทุนในพื้นที่ ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิด รายได้ที่จะเกิดจากธุรกิจต่อเนื่องก็ไม่มีทั้งสิ้น ก็ลำบากยากแค้น ปลูกข้าว ปลูกอะไรกันไปแบบนี้ แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่แบบนี้เหมือนเดิม นั่นแหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วง ถ้าดีขึ้นจริงก็มีงานมากขึ้น คนที่ถูกออกนอกพื้นที่ที่ต้องไปสร้างนี่ โน่น เพิ่มเติม รัฐก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่มี
-  สิทธิมีเสียงก่อนในการที่จะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่เหล่านั้น ได้รายได้ก่อนคนอื่นเขาจะทำอย่างไร ก็ไปคิดทุกมิติมา ให้ความเป็นธรรม แต่ผมไม่ชอบตรงที่มีนายทุนหรือมีใครไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ซื้อที่ดินไว้ดักหน้าบ้าง ไปขึ้นราคาสูงบ้าง เป็นอย่างนี้มาตลอด ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมคนคิดแต่ปะโยชน์กันทั้งนั้นเลย
-  ที่ผ่านมาท่านก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ได้ สร้างฐานรากของประเทศให้ได้ ผมเคยบอกไว้แล้วว่า ประชาธิปไตยเราไม่ได้ล้มหมด กำลังจะ Collapse เฉย ๆ เราก็มาเติมฐานรากให้เขาเติมอิฐหินปูนทราย โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้sector ต่าง ๆ ระดับทั้งพ่อค้าประชาชน ประชาสังคม แข็งแรง ทั้งร่ายกาย จิตใจ มีจิตสำนึก มีอุดมการณ์ เหล่านี้ก็เป็นไป ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งท่านทรงรับสั่งมานานแล้ว เราก็ต้องนำมาใช้ สิ่งใดก็ตามที่เราทำวันนี้นั้น ก็เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นหลักการของประชาคมโลก ก็พูดตรงกันแล้วคราวนี้ ทุกประเทศในโลกนี้พูดมาว่า รัฐบาลใดก็ตามเมื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ก็จะต้องยึดถือ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” คือจะต้องทำอะไรให้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ แล้วก็ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นก็ต้องทำให้มากที่สุด อันนี้ก็ต้องเข้าใจ นั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจอยู่แล้วใช่หรือไม่
-  เรื่องของการเดินทางไปร่วมการประชุมสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ของ UN  ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ถือเป็นปีที่พิเศษ เพราะ UN มีวาระครบ 70 ปี UN ต้องรู้ว่าท่านก็มีหน้าที่ในการดูแลประชาคมโลก ในหลาย ๆ เรื่องด้วยกัน ส่วนใหญ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง การเมืองเป็นเรื่องส่วนตัว พูดคุยกันได้บ้าง แต่วาระเขาจะไม่พูดเรื่องนั้น เขาจะพูดเรื่องความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในการดูแลประชาชน ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง และในอีก 15 ปีต่อไป จะมีการทำงานและความร่วมมือกันในระหว่างประเทศในลักษณะใด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก บนโลกใบนี้ ตามเป้าหมายของ UN ก็คือการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1. การขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. การส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับประถมศึกษา 3. การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี 4. การลดอัตราการตายของเด็ก 5. การพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ 6. การต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ 7. การศึกษา จัดการ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 8. การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในประชาคมโลก
-  ผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสดี ได้รับเกียรติจาก UN เชิญมาในฐานะผมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก ผมก็ยินดีที่จะไป และผมจะได้แสดงความคิดเห็นบ้าง ในหัวข้อต่าง ๆ เหล่านั้น ว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง แนวความคิดของเราที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมของเรา อาเซียน ว่าอย่างไร ประชาคมโลกว่าอย่างไร โดยทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็นำแนวทางที่ UN ได้ร่างไว้ทั้ง 8 เรื่องมาประยุกต์ ประมวลกัน ก็กำลังเตรียมการอยู่ แล้วเราก็จะบอกเรื่องความสำเร็จของประเทศไทย ในการที่เราอาจจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ๆ การก้าวกระโดด ในบางเรื่อง เมื่อครั้งที่แล้ว ที่ผ่านมานานพอสมควร เรื่องการยกระดับจากรายได้น้อยเป็นประเทศรายได้ปานกลาง เราก็พยายามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง แต่ถ้าจะไปสูงต้องไปอย่างที่ผมว่า ถ้าไปแบบเดิม ให้เงินเพิ่มเติม เพิ่มส่วนต่าง ประกัน จำนำ ไปไม่ได้ อยู่กลาง ก็จะถอยหลังไปต่ำอีกเหมือนเดิม เพราะแย่ไปเรื่อย ๆ เศรษฐกิจก็ไม่ดี เงินก็ไม่พอ
-  เพราะอย่างนั้นเราต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมก็จะนำไปกล่าวด้วย ซึ่งผมกล่าวทุกเวทีมาตลอด หลายประเทศเขาให้ความสนใจ เพื่อเป็นหลักการใช้ในการบริหารประเทศที่เป็นแบบเรา ต้องส่งเสริมให้ประชาชนนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องเริ่มต้นที่ทรัพยากรมนุษย์ มนุษย์ต้องมีการพัฒนา แล้วมนุษย์เหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของแต่ละประเทศ รัฐบาลก็ต้องถือว่าประชาชน หรือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะผู้มีรายได้ที่ต่ำกว่า ในหลาย sector ต้องดูแลทั้งหมด ไม่ใช่ดูแลส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่ผ่านมานั้น ในการประชุมหลายครั้งที่ผมกล่าวคำเหล่านี้ หรือแม้แต่การประชุมในประเทศหมู่เกาะอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ก็ได้นำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ไปแสดงให้ฟัง เขาชื่นชมหมด แม้กระทั่งการส่งทหารไปประเทศ ในเรื่อง Peace keeping ที่ผ่านมาหลายประเทศ วันนี้เขาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกบ เลี้ยงอะไร มีอาหารกินทุกวันแล้ว เขาชื่นชมพระมหากษัตริย์ของไทยมาโดยตลอด
-  สิ่งที่ผมพูดในวันนี้นั้น ส่วนใหญ่แล้ว หรือทั้งหมดในการทำงานของผมด้วยซ้ำไป ผมได้มาจากแนวทางพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ ของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทั้งสิ้น มาจากสถาบันทุกพระองค์ ได้ทรงพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มากมาย เป็นสิ่งที่ผมยึดเหนี่ยว ไว้ในจิตใจ อยู่ในหัวใจของผมมาโดยตลอด แล้วเป็นอุดมการณ์ ตั้งใจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหา เพื่อคนอื่น ท่านรับสั่งไว้ ท่านสอนไว้ ทรงสอนว่าทำอะไรเพื่อคนอื่น ดีกว่าคิดว่าจะทำอะไรให้ตัวเอง ผมก็ยึดแนวทางนี้ทำหน้าที่ของผมมาตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการทำงานของรัฐบาล และ คสช. ระงับความขัดแย้ง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ทำให้คนไม่ดี กลับมาเป็นคนดีให้ได้เพราะเรา ฆ่าฟันกันไม่ได้ทั้งสิ้นอยู่แล้ว ต้องให้กฎหมายตัดสินแล้วค่อยเดินหน้าไปในเรื่องของการปรองดอง ปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ ถ้าทำได้ ถ้าไปถึงตรงโน้นได้ ประเทศชาติก็จะสงบอย่างยั่งยืน สิ่งใดที่ควรต้องแก้ไขในเวลานี้ หรือปรับปรุงในวันนี้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของคนไทยทุกคน แต่ไม่ใช่เสนอมาล้มทั้งขบวน ล้มทั้งเรื่อง อันนี้ก็ไม่เอา อันนี้ก็ไม่เห็นด้วย กลับไปที่เดิม ทำอย่างนี้ไม่ได้  ผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน
 

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอให้มีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์ ปลอดภัยทุกคน ขับรถ อย่าใช้ความเร็วเกินไป แล้วก็อย่ารับประทานสุรา สวัสดีครับ 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» Infographic รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
» สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
» สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
» สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
» สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
» สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
» สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป