กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา อุดรธานี

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 5
... ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 8 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา จ.อุดรธานี จ.นครสวรรค์ จ.จันทบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.สมุทรสงคราม และจะเริ่มโครงการนำร่องในพื้นที่ จ.แพร่  โดย ดร.สมพร จองคำ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
22. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งได้ผลดีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และแพร่ ในส่วนนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนที่จะขยายพื้นที่ต้นแบบเป็น 8 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ นครสวรรค์ จันทบุรี อุดรธานี นครนายก นครศรีธรรมราช ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
... ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ นครราชสีมา อุดรธานี นครสวรรค์ จันทบุรี สมุทรสงคราม และนครศรีธรรมราช โดยจะเริ่มดำเนินการติดตั้งและสร้างโรงฉายรังสีแห่งแรกในปีงบประมาณ 2556 นี้ หลังจากนั้นจะขยายโครงการจาก 8 จุด ให้ครอบคลุมทั้ง ...
เสาร์, 09 มีนาคม 2013
... จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555     สำหรับงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล” ...
ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012
...          อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี         อุดรธานี       : บริเวณดาดฟ้า ภาควิชาฟิสิกส์ ...
พุธ, 07 ธันวาคม 2011
26. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
... ครั้งที่ 1 (จ.กาญจนบุรี) - โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (จ.อุดรธานี) - โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
... และข้าวเหนียวหอม กข 6  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคอิสานและภาคเหนือ คือใน จ.ชัยภูมิ  อุดรธานี  สกลนคร  แพร่  และน่าน ได้ใช้สายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข 6 ประมาณ 80% ของพื้นที่เพาะปลูก ...
พุธ, 20 ตุลาคม 2010
28. ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี ประโยชน์ของผลงาน     ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงความทันสมัยของแผนที่ฐานและการ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
29. เทคโนโลยีการผลิตแยมผลไม้และแยมพืชผักสมุนไพรโดยใช้เพคตินธรรมชาติจากเนื้อกล้วย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... (OTOP) ในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา ชุมพร ระนอง ตาก อุตรดิตถ์ อุดรธานี เชียงราย ฯลฯ การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์     อุตสาหกรรม : การผลิต         ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
30. โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
... 1  เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมบ้านเชียง จ. อุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย      คือ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป