กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ก.วิทย์ นำเทคโนโลยีช่วยชาวสวน เดินหน้า“ทำหมันแมลงวันผลไม้”ตัดวงจรขยายพันธุ์

พิมพ์ PDF

             “วรวัจน์” ประกาศเดินหน้าใช้เทคโนโลยี กำจัดแมลงวันทองผลไม้ ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต เริ่มพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัด ปี 57 นำร่องสร้างโรงเลี้ยงแมลงวันผลไม้ ภายในปีนี้ หวังทำหมันแมลงวันได้สัปดาห์ละ100 ล้านตัว เล็งขยายผลทั่วประเทศใน ดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลไม้ในภูมิภาค
             นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กล่าวถึง ความคืบหน้าโครงการ “แมลงวันทองผลไม้” ว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กระทรวงวิทย์ฯ มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งดำเนินการขึ้นเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลไม้ในภูมิภาค ภายใต้โครงการ Thailand Fruit Valley เพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยการจัดการให้ไทยเป็นประเทศที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นศัตรูของผลไม้ไทย ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 8 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา จ.อุดรธานี จ.นครสวรรค์ จ.จันทบุรี จ.นครศรีธรรมราช จ.สมุทรสงคราม และจะเริ่มโครงการนำร่องในพื้นที่ จ.แพร่ 
โดย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สทน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทน.ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมคัดเลือกสถานที่สำหรับบการก่อสร้างอาคารฉายรังสี และติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ พร้อมอาคารเลี้ยงแมลงวันผลไม้  เพื่อตัดวงจรชีวิตในการขยายพันธุ์ โดยผลสรุปเลือกวิทยาลัยการอาชีพลอง ใช้พื้นที่ประมาณ 3-5 ไร่ ซึ่งในช่วง 2 ปีแรกจะบริหารจัดการและดำเนินงานโดย สทน.และอาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่ หลังจากนั้นช่วงปีที่ 3- 4 จะเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง สทน. และคณะทำงานของ จ.แพร่ จากนั้นเมื่อขึ้นปีที่ 5 จะโอนย้ายการบริหารจัดการทั้งหมดให้กับคณะทำงานของ จ.แพร่ทั้งหมด ซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินโครงการในทุกพื้นที่
             หากโครงการนี้เริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าจะช่วยให้ จ.แพร่ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากผลผลิตประมาณปีละ 80 ล้านบาทและยังช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงอีกปีละมากกว่า 10 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านบาทอีกด้วย ซึ่งโครงการแมลงวันผลไม้ที่ จ.แพร่ ถือเป็นโครงการแรกจะเริ่มการผลิตแมลงวันผลไม้ได้ภายในปีงบประมาณ 2556 และจะดำเนินการในพื้นที่อีก 2 แห่งของประเทศ ได้แก่ จันทบุรี นครราชสีมา ภายในปีงบประมาณ 2557
             สำหรับอาคารเลี้ยงแมลงวันผลไม้จะสามารถผลิตแมลงวันได้สัปดาห์ละ100 ล้านตัว และจะนำไปปล่อยในพื้นที่และจังหวัดภาคเหนือตอนกลาง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการลงทุนโครงการทั้งหมดราว 80 ล้านบาท หลังจากโครงการนำร่องที่ จ.แพร่ หลังจากนั้นจะขยายโครงการให้ครอบคลุมไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศภายใน 5 ปี เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมีผลไม้ 25 ชนิดที่จะปลอดจากการทำลายของแมลงวันทอง ส่งผลให้การส่งออกผลไม้ดีขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ไทยเป็นประเทศที่ปลอดแมลงวันผลไม้ รวมถึงเป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลไม้ในภูมิภาค ในอนาคต

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


ผู้ประสานงาน   ปณิธา รื่นบรรเทิง
โทร 084 4380515
www.tint.or.th
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป