กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2554

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2554

พิมพ์ PDF

         วันนี้ (7 ธันวาคม 2554) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ส่งท้ายปี พ.ศ. 2554 โดยดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืดของโลก (จันทรุปราคาบางส่วน) ตั้งแต่เวลา 19:46 น. และเข้าสู่ช่วงจันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 21:06 น. ถึง 21:57 น. คิดเป็นระยะเวลาจันทรุปราคาเต็มดวงยาวนานถึง 51 นาที ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ทางทิศตะวันออกสูงจากเส้นขอบฟ้าประมาณ 40 องศา หากพลาดชมจันทรุปราคาเต็มดวงคราวนี้คนไทยต้องรออีก 3 ปี จึงจะได้ชมจันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และครั้งถัดไปในวันที่ 4 เมษายน 2558


                                 เหตุการณ์                                       เวลาในประเทศไทย
                      เริ่มเกิดจันทรุปราคาเงามัว(P1)                               18:33 น.
                      เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน(U1)                            19:46 น.
                      เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง(U2)                             21:06 น.
                      กึ่งกลางจันทรุปราคา                                            21:31 น.
                      สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง(U3)                               21:57 น.
                      สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน(U4)                              23:17 น.
                      สิ้นสุดจันทรุปราคาเงามัว(P4)                                 24:30 น.

         ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้สามารถสังเกตเห็นได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดทั้งปรากฏการณ์ ขณะเกิดจันทรุปราคาดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ผ่านทางตะวันออกของกลุ่มดาววัว (Taurus) อยู่ห่างจากดาวอัลดีบาแรนในกลุ่มดาววัว ประมาณ 9 องศา และอยู่ห่างดาวอัลเนธ (Alnath) ของกลุ่มดาวสารถี ประมาณ 5 องศา ในหลายภูมิภาคของโลกก็สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคานี้ ได้ตลอดช่วงปรากฏการณ์เช่นกัน ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ
        จันทรุปราคา คือ ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก หรืออยู่หลังโลกเมื่อมองจากดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาจะเกิดในช่วงดวงจันทร์เต็มดวง หากดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวง เรียกว่า “จันทรุปราคาเต็มดวง” หากดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกบางส่วน จะเรียกว่า “จันทรุปราคาบางส่วน”

        จันทรุปราคาเต็มดวง คือ ปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกทั้งดวง เราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากได้รับแสงสีแดงซึ่งเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดหักเหผ่านบรรยากาศโลกไปกระทบกับดวงจันทร์ หลังจากนั้นเมื่อดวงจันทร์โคจรออกจากเงามืดของโลก ดวงจันทร์จะเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อย จนสว่างทั้งดวง โดยทั่วไปการเกิดจันทรุปราคามักเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเงาของโลกมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับดวงจันทร์ ดวงจันทร์จึงมักใช้เวลานานนับชั่วโมงในการโคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก

        จันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดี ในค่ำคืนของวันที่ 10 ธันวาคม 2554 นอกจากคนไทยทั่วประเทศจะเต็มอิ่มกับความงามของดวงจันทร์เต็มดวงสีแดงอิฐที่ยาวนานถึง 51 นาที แล้ว คนไทยยังมีโอกาสเห็นจันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดี อีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่หาชมได้ยากอีกด้วย
        ปรากฏการณ์จันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ เกิดจากดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดี โคจรเข้าไปในเงามืดของดาวพฤหัสบดี ทำให้คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ไอโอค่อยๆ เคลื่อนที่หายเข้าไปหลังดาวพฤหัสบดี ในเวลา 18:12 น. และเคลื่อนที่ออกจากเงามืดของดาวพฤหัสบดีในเวลา 21:22 น. อย่างไรก็ตามการสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาบนดาวพฤหัสบดีนี้ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ไกลมาก จึงต้องสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 50 เท่า ขึ้นไปเท่านั้น

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายทางดาราศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมสังเกตการณ์สองจันทรุปราคาครั้งสำคัญ พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Website ของสถาบันฯ ดังนี้

        เครือข่ายถ่ายทอดสด 

        ถ่ายทอดสดภาพการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบนดาวพฤหัสบดี จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่และ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเผยแพร่ทาง Website สถาบันฯ  www.narit.or.th

        เครือข่ายจัดกิจกรรม

        เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ตั้งจุดสังเกตการณ์และถ่ายทอดสดจันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาบนดาวพฤหัสบดี ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับประชาชนมากมาย อาทิเช่น

        • นับถอยหลังการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง
        • ถ่ายทอดสดการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดีผ่านจอภาพขนาดใหญ่ภายในบริเวณงานให้ชมกันอย่างเต็มตา
        • ตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่มากกว่าสิบตัว พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้ประชาชนได้ สัมผัสหลากหลายวัตถุท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวกันอย่างจุใจ
        • เรียนรู้ท้องฟ้า กลุ่มดาว แนะนำการดูดาวเบื้องต้น
        • แจกแผนที่ดาว และโมเดลทรงกลมท้องฟ้า สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
        • พิเศษสุด !!! ท่องเอกภพไปกับภาพยนตร์ 3D ในดิจิตอลโดมขนาดยักษ์จากประเทศรัสเซีย

        ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงโทรไปแจ้งความจำนงได้ที่ 053-225569 ต่อ 305 (โปรดแจ้งความจำนงล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบัตรจอดรถ)

        การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์จันทรุปราคา และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ใน  วันที่ 10  ธันวาคม 2554 
        ฉะเชิงเทรา   : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ / โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา / หอดูดาวบัณฑิต
        เพชรบูรณ์     : โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
        พิษณุโลก     : บริเวณดาดฟ้า ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        น่าน            : ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
        ลพบุรี          : สมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
        อุดรธานี       : บริเวณดาดฟ้า ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        นครราชสีมา  : สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        ขอนแก่น      : อาคารศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ภูเก็ต           : บริเวณวงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
        สงขลา        : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353
E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Twiiter: @N_Earth

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพ : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป