กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริการวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ คุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต รายได้ โดยมีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เห็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการสานต่อโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี 9 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 แห่ง เป็นตัวอย่างของการพัฒนาเพื่อสร้างเงิน สร้างงานสร้างคุณภาพชีวิต อ่านเพิ่มเติม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หมู่บ้านข้าวเหลือง 11 Bhusit Phoseang 10505
2 หมู่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร Bhusit Phoseang 9211
3 หมู่บ้านหอยเชอรี่ Bhusit Phoseang 6527
4 หมู่บ้านถั่วลิสง Bhusit Phoseang 4309
5 หมู่บ้านอุตสาหกรรมผลิตข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย Bhusit Phoseang 10058
6 หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน Bhusit Phoseang 7388
7 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (หมู่บ้านพลังงานทางเลือก) Bhusit Phoseang 19499
8 หมู่บ้านสตรอเบอรี่ Bhusit Phoseang 3734
9 หมู่บ้านดาหลา (Biodiversity) Bhusit Phoseang 3078
10 หมู่บ้านข้าวสาลี Bhusit Phoseang 15478
 
หน้า 1 จาก 2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป