กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หมู่บ้านสตรอเบอรี่

พิมพ์ PDF

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านสตรอเบอรี่
 หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและห้วยน้ำผัก ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและห้วยน้ำผัก ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย จัดตั้งเป็นหมู่บ้านชุมชนใหม่ตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ รับผิดชอบโดยกองทัพภาคที่ 2 และ 3 แต่ละหมู่บ้านมี 75 ครอบครัว พื้นที่    ทำกิน จำนวน 10 ไร่ต่อครอบครัว สภาพทั่วไปเป็นป่าทึบและภูเขาสูงชัน ภูมิอากาศหนาวเย็น การคมนาคมลำบาก ไม่มี     รถประจำทาง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การจัดตั้งหมู่บ้านบรรลุตามเป้าหมาย แต่ภาวะเศรษฐกิจของราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
สวทช. เริ่มดำเนินงานใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยให้ชุมชนสามารถเลี้ยงชีพจากการประกอบอาชีพในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรี่ ผลไม้ที่มีราคาสูงเป็นโครงการนำร่อง ด้วยเป็นพื้นที่สูงมีอากาศหนาวเย็นและการเดินทางลำบาก และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตามมา ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตผลิตทางการเกษตร องค์ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการประกอบอาหารเพื่อการยกระดับสินค้าให้มีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นหน่วยงานประสานงานในพื้นที่

 

รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
นางนรรถพร  สุโพธิ์ /  083 3406488

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วท./เบอร์โทรศัพท์
นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล / 081 985 1385
นางสาวอดิศัย เรืองจิระชูพร / 086 087 8028

 

ผู้ประสานงาน โทร / โทรสาร / อีเมล
นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล/081 985 1385 / 02 564 6704 / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยกหมู่บ้านวิทย์ฯ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโชว์ผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
» กระทรวงวิทย์ฯ โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการนำทัพสื่อมวลชน ชมผลงานวิจัยการปลูกข้าวหอมนิล จ.อ่างทอง
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป