กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ - ไอทีซี บุกเชียงใหม่จัด “สตาร์ทอัพและดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างอลังการ เจ้าภาพปลื้มผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

กระทรวงวิทย์ฯ - ไอทีซี บุกเชียงใหม่จัด “สตาร์ทอัพและดิจิทัลไทยแลนด์” อย่างอลังการ เจ้าภาพปลื้มผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

พิมพ์ PDF

             

            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 - ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานที่กรุงเทพฯเพื่อสร้างความรู้ของธุรกิจสตาร์ทอัพและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงสังคมดิจิทัลไปสู่ภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ยังมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย  


 

              ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมีความเกี่ยวโยงกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
              “ทั้งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงผลสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2016 และงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ที่จัดโดยกระทรวงวิทย์ฯและไอซีทีเมื่อช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” ดร.สมคิด กล่าว 


 

              ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งานสตาร์ทอัพครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์และเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะนักรบเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฎิบัติได้อย่างแท้จริง 

              “กระทรวงวิทย์ฯจังได้ร่วมมือกับไอซีทีร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลักอีกครั้งหนึ่งในการกระจายโอกาสให้คนไทยได้เห็นถึงพลังของประชาคมสตาร์ทอัพที่นำไอเดียผนวกกับเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษญกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้งาน Startup Thailand & Digital Thailand นี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะจัดที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรก ตามด้วยขอนแก่นและภูเก็ตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” ดร.พิเชฐ กล่าว 

 

 
   

 

              ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนดิจิทัลไทยแลนด์ของกระทรวงไอซทีได้ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดหนึ่งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการภาครัฐให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

              “งานในครั้งนี้หวังว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือได้มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว” ดร.อุตตม กล่าว

 

   
   

 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป