กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา RICE

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...           : “Hospital OS” ระบบบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553 รางวัลชนะเลิศ : “King” Rice Bran Oil Shortening ...
อังคาร, 05 ตุลาคม 2010
22. InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunuties Through Thailand’s Bioplastics Hub
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... help to stabilize the agricultural prices by adding value to their products.   [National Roadmap for Bioplastics]                 Thailand welcomes ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
23. The Futures of Low - Carbon Society:An Asia - Pacific Vision Beyond 2050
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... The Ministry of Science and Technology has many examples in working with the locals such as the community water resource management by HAII, community biodiesel by NSTDA, community zero-waste rice mill ...
ศุกร์, 03 กันยายน 2010
... ได้แก่  นมและอาหารที่มีนมเป็นองค์ประกอบ ปลาป่น โปรตีนจากพืช เช่น corn gluten , soy bean meal, soy protein , rice bran, rice protein concentrate โปรตีนจากวุ้นเส้น รำสกัด โยเกิร์ต เครื่องดื่มกาแฟกระป๋อง ...
พฤหัสบดี, 02 กันยายน 2010
... 2553 (Rice Innovation Awards 2010) เน้นคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมข้าว ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทย           ...
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
... of Breeding Rice Grains through Artificial colors, Flavor and Smell Used in Prevention of Grain-consuming Birds ) ผลงานของน.ส.สายฝน นภนิภา และน.ส.อภิชญา นพเลิศ นักเรียนจากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ...
พฤหัสบดี, 03 มิถุนายน 2010
27. หัววัดความชื้นและอุณหภูมิในไซโลอบข้าว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ขณะนี้ บริษัท International Rice Engineering จังหวัดปทุมธานี ให้ความร่วมมือในการช่วยนำหัววัดความชื้นและอุณหภูมิไปทดสอบ และมีการนำไปทดสอบในไซโลอบข้าวที่ จังหวัดสุพรรณบุรี การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์     ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
28. เทคโนโลยีการแปรรูปธัญชาติ วศ. สร้างงาน สร้างเงินเกิดผู้ประกอบการใหม่
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... (Instant rice) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกโดยบริษัทฯมีตราสินค้า ชื่อ  " Thaiquick "    - บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด โดย คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มธัญชาติกึ่งสำเร็จรูป ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
29. หมู่บ้านข้าวเหลือง 11
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวเหลือง 11 บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง  จ.กาฬสินธุ์  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลพื้นฐาน ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2009
30. หมู่บ้านข้าวสาลี
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวสาลี หมู่บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ข้อมูลพื้นฐาน หมู่บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป