กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

รมว.วท.มอบรางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553

พิมพ์ PDF

 

            ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประเภทต่างๆ ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553

           ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท. กล่าวว่า งานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่หก วัตถุประสงค์ในการจัดงานมีอยู่สองประการหลักๆ คือ ประการแรก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถทางด้านนวัตกรรม ในการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวในพื้นที่ป่าพรุทางภาคใต้ ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แกล้งดินในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการแกล้งดินขึ้นเป็นครั้งแรก คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประการที่สอง ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมจนเป็นผลสำเร็จ ซึ่ง นักนวัตกรทุกท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะร่วมสืบสานวงการนวัตกรรมไทยให้แข็งแรง และขยายวงกว้างออกไป โดยภายในงานนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การมอบรางวัลนวัตกรรมที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด นิตยสารวอลเปเปอร์ เอสซีจี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มน้ำตาลมิตรผล จึงนับเป็นโอกาสที่น่ายินดีที่หน่วยงานต่างๆ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

 

             นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า การจัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) นิทรรศการการแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเป็นผลงานในระดับบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีประโยชน์เด่นชัดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผลงานต้นแบบในระดับนิสิตนักศึกษา รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย เป็นผลงานในระดับบริษัทที่ส้รางมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมเป็นผลงานในระดับบริษัททางด้านการออกแบบ “TRUE INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัทของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ “MITRPHOL INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัทของกลุ่มน้ำตาลมิตรผล 2) การมอบรางัวลนวัตกรรม ประจำปี 2553 ประกอบด้วย ด้านภาครัฐ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ภาคเอกชน SCG INNOVATION AWARDS TRUE INNOVATION AWARDS และ MITRPHOL INNOVATION AWARDS

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2553

รางวัลชนะเลิศ : “TextPro” กระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือแบบเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์สีสะท้านความร้อนและรังสีรังสียูวี เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ

                                                  : พลาสติกคอมพาวด์สำหรับการผลิตสายไฟเพื่อความปลอดภัย

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2553

รางวัลชนะเลิศ : “แฮลเซี่ยนข้อเขาและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นมข้าวอะมิโนสำหรับเด็กทารกที่แพ้นมทุกชนิด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : "มิตรผลโมเดล" นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                   : “Hospital OS” ระบบบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน

ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2553

รางวัลชนะเลิศ : “King” Rice Bran Oil Shortening

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : Healtii Salad Dressing

                                                  : Energy Rice Drink

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : “KU OvaGuard” Fresh Egg Coating

                                                  : Rice Snack

ผลการประกวดรางวัล DESIGN INNOVATION CONTEST 2010

สาขา FOOD DESIGN CATEGORY

รางวัลชนะเลิศ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : "แม่ถ้วน" หมูยอเพื่อสุขภาพ

                                                   : "I-Fruiz" ไอศกรีมเนื้อผลไม้สด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : "fiber now" ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปไร้น้ำมัน

                                                  : "ลองแกน ฮันนี้ คริสป์" ลำไยอบกรอบ

                                                  : บล็อกโคลี่กรอบ Broccoli Chips

สาขา PRODUCT DESIGN CATEGORY

รางวัลชนะเลิศ : “Nara Micro Needle” แถบเข็มขนาดไมโครเมตรสำหรับการนำส่งยาทางผิวหนัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : Micro Capillary Tube พลาสติกสำหรับตรวจวัดค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

                                                   : "INNO-SCAN" ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ชุดก๊อก ไอ-ทิวบ์

                                                   : ชุดก๊อก ไอ-โฟร์ว

สาขา GREEN DESIGN CATEGORY

รางวัลชนะเลิศ : ผ้าทอจากฝ้ายสีธรรมชาติ ปั่นจากเครื่องปั่นด้าย "ไทยนำโชค"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : FarHorm® มาส์กนาโนไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวเคลือบโปรตีนกาวไหม

                                                  : บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเพาะชำกล้าไม้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลสัตว์

                                                   : บรรจุภัณฑ์พร้อมก้อนเพาะปลูกพืชแนวดิ่ง

ผลการประกวดรางวัล TRUE INNOVATION AWARDS

Winner of the Idea Category : Taxi info

 Winner of the Project Category : True Net Pass

ผลการประกวดรางวัล MITRPHOL BEST INNOVATION AWARDS 2010

Winner of the Management Administration Excellence Category

-          Mitr phol Model : Jigsaw to Sustainable Development

Winner of the Process Excellence Category

-          Log and Bark Separating Machine

Winner of the New Business Excellence Category

-          Mirror Gloss Melamine Faced Chipboard (Mirror Gloss MFC)

ผลการประกวดรางวัล SCG POWER of INNOVATION AWARD

-          Technology Solution Provide

เขียนข่าวโดย : ศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02-3333732 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป