กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

หัววัดความชื้นและอุณหภูมิในไซโลอบข้าว

พิมพ์ PDF

    หัววัดความชื้นทั่วไปที่ใช้ตามโรงสีข้าวเป็นการใช้วิธีสุ่ม เมล็ดข้าวมาบดให้ละเอียดก่อนการตรวจวัด ทำให้ทราบค่าที่ไม่แน่นอน หากนำเมล็ดข้าวแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งมีความชื้นไม่เท่ากัน ผ่านขั้นตอนของการสีข้าว ข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่ำมีจำนวนข้าวหักมาก แต่ถ้าข้าวเปลือกที่มีความชื้นมาก เมล็ดข้าวก็จะป่น จึงต้องนำข้าวเปลือกไปตากแดดหรืออบเพื่อลดความชื้นก่อนผ่าน ขั้นตอนการกระเทาะเปลือก
    การพัฒนาหัววัดความชื้นและอุณหภูมิในไซโลอบข้าว เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการตรวจวัดความชื้นของข้าวเปลือก ก่อนผ่านขั้นตอนการสีข้าว โดยจะฝังไมโครอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไว้ในอุปกรณ์ ทำให้วัดความชื้นในช่วง 10-80% และอุณหภูมิ 20-100๐C สามารถวัดค่าได้ต่อเนื่องและอ่านผลได้ทันทีช่วยให้ข้าวที่ได้หลังการสีข้าว มีคุณภาพดี เต็มเมล็ด ช่วยลดการเอาเปรียบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อใช้หัววัดนี้วัดความชื้นของ ข้าวเปลือกขณะซื้อขายหน้าโรงสี อีกทั้งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย
ประโยชน์ของผลงาน
    ขณะนี้ บริษัท International Rice Engineering จังหวัดปทุมธานี ให้ความร่วมมือในการช่วยนำหัววัดความชื้นและอุณหภูมิไปทดสอบ และมีการนำไปทดสอบในไซโลอบข้าวที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    เกษตรกรรม และปศุสัตว์
        การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต และโรค
        การเก็บเกี่ยว เก็บรักษา
    การค้า และบริการ

สาขาผลงาน : อุตสาหกรรม

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ดร.อัมพร โพธิ์ใย
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป