กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 300%

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... เช่น โครงการคูปองนวัตกรรม การส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม มาตรการลดหน่อยภาษีด้านการวิจัยและพัฒนาจาก 200% เป็น 300% การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานและคุณภาพของประเทศ เรียกว่า MSTQ ...
จันทร์, 14 กันยายน 2015
... อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 300% มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา คูปองนวัตกรรมที่รัฐพร้อมสนับสนุนด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท กองทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ...
พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
... ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วมลงทุน โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การยกเว้นภาษี 300% การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น ในส่วนการสัมมนาจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... และหน่วยงานพันธมิตร อีกมากมาย และบริการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. อาทิ การบ่มเพาะธุรกิจ การร่วมลงทุน การให้คำปรึกษาเทคนิค เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการยกเว้นภาษี 300% ตลอดจนโซนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีราคาพิเศษจากผลงานของ ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
... ในปี พ.ศ. 2558 มีบริษัทที่ลงทุนด้านการวิจัยสูงเป็นประวัติการ สิ่งเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องแล้ว ส่วนมาตรการลดหย่อนภาษี 300% ในวันนี้เราทำได้แล้ว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ...
อาทิตย์, 16 สิงหาคม 2015
... 300% เอกชนก็จะลดต้นทุนด้วยการหักภาษี ภาคเอกชนขาดคนและนักวิจัย  ซึ่งเป็นกำเนิดของ Talent  Mobility ว่าการขับเคลื่อนประเทศ เอกชนต้องเป็นผู้นำ ซึ่งคนส่วยใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
...        • ขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีวิจัยและนวัตกรรม 300%               • เพื่อส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 1% ของ GDP     ...
จันทร์, 15 มิถุนายน 2015
38. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... จัด'ทวิภาคี-สหกิจฯ'300%        ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
39. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  26 หนุนลดหย่อนภาษี300%เอกชนร่วมจัดการศึกษา      ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
... เป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องลงทุนกับเรื่องความรู้มากขึ้น เราพบว่าเอกชนต้องการ 2 อย่าง ได้แก่ 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขให้แล้ว สามารถลดหย่อนภาษีได้ 300% และ 2. Talent Mobility ภาคเอกชนที่เริ่มลงทุนสร้างศูนย์วิจัย ...
จันทร์, 27 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป