กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้ประกอบการไทย ขนงานวิจัยคุณภาพพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี กว่า 50 ชิ้น แสดงในงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมหนุนเต็มที่

ผู้ประกอบการไทย ขนงานวิจัยคุณภาพพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี กว่า 50 ชิ้น แสดงในงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมหนุนเต็มที่

พิมพ์ PDF

 

        (2 กันยายน 2558) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

 

      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า วันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เปลี่ยนบทบาทจากการเดินหน้างานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชิ้นงานวิจัยเพียงอย่างเดียว ให้เป็นการลงทุนวิจัยที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้รับผลประโยชน์ที่ครอบคลุมด้านสังคม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างบุคลากรวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ ตลอดจนการให้ความสำคัญธุรกิจ SMEs ซึ่งนับเป็นทิศทางที่สำคัญ ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เพื่อให้ประเทศไทยขับเคลื่อนต่อไปได้

         ดร.พิเชฐ กล่าวว่า งาน NSTDA Investors’ Day 2015 ถือเป็นงานที่ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด การจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเงินทุน ให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะมีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศไทยจะเจริญได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนจะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยของประเทศไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

 

 
         ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มีเป้าหมายในการนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุน มานำเสนอผลงานพร้อมกับพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งงาน NSTDA Investors’ Day จะตอบโจทย์ให้ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ จากที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและผู้ประกอบการ เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ส่งผลให้เกิดถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนทั้งในส่วนของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดงผลงาน

           ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า สำหรับงาน NSTDA Investors’ Day 2015 นี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” ที่ต้องการสื่อถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความพร้อมในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม อันจะช่วยยกระดับประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งพันธมิตรหลายหน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดงผลงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ

 

 
       โดยกิจกกรมภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานเด่นและผลงานน่าสนใจที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการลงทุนสูง มากกว่า 50 ผลงาน จากทั้ง สวทช. หน่วยงานพันธมิตร และมหาวิทยาลัยเครือข่าย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงบริการในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช. ที่ใช้เป็นกลไกสนับสนุนภาคเอกชน ในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์หรือต่อยอดธุรกิจ อาทิ การร่วมลงทุน โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การยกเว้นภาษี 300% การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น ในส่วนการสัมมนาจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” ซึ่งเป็นการฉายภาพต่อเนื่องจากการบรรยายในปีที่แล้วว่ามีเทคโนโลยีใดที่เริ่มมาแรงและเทคโนโลยีใดที่ต้องจับตามองในปีนี้
 
 
        และที่พลาดไม่ได้เป็นอย่างยิ่งสำหรับงานในวันนี้ คือการนำเสนอผลงานเด่นโดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน ในรูปแบบ Investment Pitching ต่อนักลงทุน โดยได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ สำหรับในช่วงบ่ายจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” ต่อด้วยการเสวนาพิเศษเรื่อง “Innovative Celebrity: พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์ และนวัตกรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมเอกชนต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์และมีมุมมองที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่http://www.nstda.or.th/investorsday/2015
 
 
ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

               โทร.02-564-7000 Call Center 02-564-8000

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวและวิดีโอ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และ นายรัฐพล หงสไกร

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป