กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

พิมพ์ PDF

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

หน้า

หัวข้อข่าว

แนวหน้า

10

ภาพข่าว ปาฐกถา    

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

12

เพิ่มงบกองทุนวิทย์อาเซียนรับเออีซี    

มติชน (กรอบบ่าย)

7

อาเซียนชู'ไทย' ผู้นำมาตรวิทยา  

มติชน (กรอบบ่าย)

17

หนุนลดหย่อนภาษีเอกชน จัด'ทวิภาคี-สหกิจฯ'300%   

 

 

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

หน้า

หัวข้อข่าว

ไทยรัฐ

12

ภาพข่าว  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ    

คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)

6

ภาพข่าว เตรียมความพร้อม    

โลกวันนี้วันสุข

41

คอลัมน์ การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว      

มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)

13

100 ปีที่ต้องก้าวข้าม ราเมศ พรหมเย็น ขอ'มิวเซียม' แทรกตัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน 

มติชน (กรอบบ่าย)

7

ภาพข่าว พฤติกรรมปูก้ามดาบ      

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป