กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. ติดปีกเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีเสริมทัพการลงทุนด้วยงานวิจัยกว่า 40 ผลงาน ในงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” พร้อมดึงนักลงทุนพบนักวิจัยต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. ติดปีกเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีเสริมทัพการลงทุนด้วยงานวิจัยกว่า 40 ผลงาน ในงาน “NSTDA Investors’ Day 2015” พร้อมดึงนักลงทุนพบนักวิจัยต่อยอดธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

พิมพ์ PDF

 

     20 สิงหาคม 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดแถลงข่าวการจัดงาน “NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2558” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชาติ พัฒนาธุรกิจ ด้วยพลังวิทย์และนวัตกรรม” เพื่อให้กลุ่มนักธุรกิจเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัยไทยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมที่จะเผยแพร่ ต่อยอด และถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น นับเป็นการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศตลอดจนผลักดันเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันบนเวทีระดับโลกได้ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในงานแถลงข่าว กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจะทำหน้าที่สานต่อแนวนโยบายที่ดีของรัฐบาลด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 5 ประการ ดังนี้ 1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน ส่งเสริม การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชนได้ 3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ 4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ และ 5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ
    ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นจากการผลิตรูปแบบเดิมและขณะนี้มีบริษัท SME รายใหญ่หลายราย ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเนื่องจากมีการแข่งขันที่มีกำลังการผลิตและกำลังคนสูงกว่า โดยโครงการ NSTDA Investors Day จะเป็นตัวชี้นำประเทศ ทั้งในด้านสังคมและระบบนวัตกรรมรวมถึงการรับรองมาตรฐานที่มำให้นวัตกรรมนั้นมีความเข้มแข็งต่อไปได้ 
โครงการ  NSTDA Investors Day เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศ นับเป็นกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่สำหรับการแสดงผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการต่อยอดอย่างชัดเจน ผมเชื่อว่าถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้มากขึ้นก็จะทำให้มีผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จมีมากขึ้นทุกปีและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้ ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย
    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า งาน NSTDA Investors’ Day จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานกว่า 400 คน หรือประมาณ 190 บริษัท และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมงาน NSTDA Investors’ Day เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีล่าสุดมีนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน หรือประมาณ 400 บริษัท 
สวทช. ประสงค์ให้งาน NSTDA Investors’ Day นี้ เป็นเวทีให้แก่นักวิจัยในการนำเสนอผลงานซึ่งล้วนมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ ภายในงานประกอบด้วย Highlight ที่สำคัญ อาทิ การปาฐกถาพิเศษโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ (10 Technologies to Watch)” ซึ่งเป็นการฉายภาพต่อเนื่องจากการบรรยายในปีที่แล้วว่ามีเทคโนโลยีใดที่เริ่มมาแรงและเทคโนโลยีใดที่ต้องจับตามองในปีนี้ และการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุนในช่วง Investment Pitching ทั้งจากผลงานของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งสิ้น 14 ผลงาน สำหรับ 5 ผลงานเด่นของ สวทช. ในปีนี้ ได้แก่ 1. ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ด้วยเกมส์แอนนิเมชั่น 2. ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ 3. พอร์แมท 4. แผ่นทดแทนหินธรรมชาติจากวัสดุรีไซเคิลแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 5. ซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ 
    ทั้งนี้ ภายในงานจะเปิดโซนสำหรับการเจรจาธุรกิจแบบ One-on-One Matching สำหรับผลงานที่ขึ้น Pitching ดังกล่าวด้วย ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” ต่อด้วยการเสวนาพิเศษเรื่อง “Innovative Celebrity: พัฒนาธุรกิจด้วยพลังวิทย์ และนวัตกรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมเอกชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีต่างๆ จากทั้ง สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร อีกมากมาย และบริการสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. อาทิ การบ่มเพาะธุรกิจ การร่วมลงทุน การให้คำปรึกษาเทคนิค เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการยกเว้นภาษี 300% ตลอดจนโซนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีราคาพิเศษจากผลงานของ สวทช. และพันธมิตร เป็นต้น
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป