กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ ชี้ “สังคมนวัตกรรมไม่ไกลเกินเอื้อม” พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้

ดร.พิเชฐ ชี้ “สังคมนวัตกรรมไม่ไกลเกินเอื้อม” พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้

พิมพ์ PDF


 

       3 กันยายน 2558/โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ราชปรารภ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างชาติ” ในการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะที่ 3 (2559-2563)” จัดโดย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องคนของประเทศไทยแทรกซึมไปทุกอณู ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนกำลังคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเรื่องระบบราง หรือแม้แต่เรื่องนักวิจัยที่กระจุกตัวอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย มีเพียงส่วนน้อยที่จะไปทำงานกับภาคเอกชน ด้วยติดปัญหาบางอย่างทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน แต่ในวันนี้โครงการ Talent Mobility ได้เกิดขึ้นแล้ว สิทธิประโยชน์ที่นักวิจัย มหาวิทยาลัย และเอกชนจะได้ถือว่าสมดุลครอบคลุมทุกด้าน และล่าสุดเป็นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกับกระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดทำยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


     ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า วันนี้รัฐบาลได้ปลดล็อกหลาย ๆ เรื่องให้กับผู้ประกอบได้มีโอกาสลงทุนในงานวิจัยที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศ อาทิ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เพิ่มขึ้นจาก 200 เป็น 300% มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา คูปองนวัตกรรมที่รัฐพร้อมสนับสนุนด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท กองทุนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาของภาคเอกชน และการลงทุนหรือร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม และอีกเรื่องคือ การทำบัญชีนวัตกรรม โดยการรวบรวมรายการนวัตกรรมที่ทำขึ้นโดยคนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าเข้าสู่ตลาดภาครัฐ

       ท้ายสุด รมว.วิทย์ฯ ได้ย้ำว่า “เราต้องสร้างความหวังให้กับสังคมด้วยนวัตกรรม” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมเป็นข้อต่อการพัฒนาสังคมในทุกมิติเช่นเดิม

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป