กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งหมด 20 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. ก.วิทย์ฯ จัดงานเทคโนมาร์ท ในงาน "IP Innovation and Technology Expo – IPITEx. 2014"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน"  โครงการ "นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย"  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านการเงินจาก สวทช. ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  ...
พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014
12. รมว.วท.ตรวจเยี่ยม สนช. พร้อมรับฟังข้อเสนอยุทธศาสตร์นวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1,013 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนประมาณ 897 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนรวม 16,421 ล้านบาท ผ่านกลไกการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงิน ได้แก่ โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย ...
จันทร์, 19 สิงหาคม 2013
... โดยล่าสุดเป็นการส่งเสริมพัฒนา ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ สนช. ได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน และโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย วงเงินรวม ...
ศุกร์, 19 กรกฏาคม 2013
... ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก (สนช.) ผ่านโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ...
อังคาร, 22 มกราคม 2013
15. "Good Grace"... สบู่อินทรีย์มาตรฐานโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
...      โดย สนช. ให้การสนับสนุนทางด้าน "นวัตกรรมดี..ไม่มีดอกเบี้ย" ในโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น 12,200,000 บาทนับเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สบู่อินทรีย์ระดับประเทศ โดยจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
... “โครงการ “นวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย” ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย  ...
ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2010
... สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและโครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย”สำหรับการนำร่องขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการส่งออก จะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อรับความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน (นว.) เป็นการสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support) 4 รูปแบบได้แก่ 1. โครงการนวัตกรรมดี … ไม่มีดอกเบี้ย ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
19. “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า.....สร้างคุณภาพสินค้าสู่สากล”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มาตรการจูงใจสนับสนุนธุรกิจการวิจัย   เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับ R&D  การยกเว้นภาษีฯ จากค่าใช้จ่าย R&D   นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทน ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
20. ประกาศผล "๑๐ สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ๒๕๕๑"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “Good Grace”... World-Class Organic Soap รูปแบบการสนับสนุน : สนช. ให้การสนับสนุนทางด้าน “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น : 12,200,000 บาท ดำเนินการ : บริษัท ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป