กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ เปิดตัว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน”

ก.วิทย์ฯ เปิดตัว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน”

พิมพ์ PDF

พบไร้สารตกค้าง ช่วยลดต้นทุน สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ค้าข้าว


   
             สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” พบสามารถกำจัดได้ทั้งไข่และตัวเต็มวัยภายใน 7 วัน มีความปลอดภัยสูง ต้นทุนต่ำ ลดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2556)


             นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าว “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” ณ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท สยามวอเตอร์เฟลม จำกัด และ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด โดยนายพีรพันธุ์ กล่าวว่าการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าแทรกแซงห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าว ถือเป็นความท้าทายในการสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งและแตกต่างให้กับข้าวไทย ซึ่ง“ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยแก้ปัญหาการจัดเก็บข้าวให้คงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยผลิตข้าวอินทรีย์ในประเทศประมาณ 69,000 ตัน มีการส่งออกข้าวอินทรีย์จำนวน 5,966 ตัน มูลค่าเท่ากับ 243 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในยุโรปและอเมริกา ทำให้มีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ได้อีกมาก
                 ด้าน นายศุภชัย หล่อโลหการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สนช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม “ข้าว” ซึ่งเป็นเสมือนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเป็นการส่งเสริมพัฒนา ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ สนช. ได้ให้การสนับสนุนภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน และโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย วงเงินรวม 1.13 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวม 26.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าข้าว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จากเดิมมีการใช้สารเคมีในการกำจัด เช่น สารเคมีเมธิลโบรไมด์ ที่มีการประกาศห้ามใช้ไปเมื่อปี 2558 สารเคมีฟอสฟีน ที่กำลังเป็นที่นิยมใช้สำหรับข้าวสารทั่วไป และ การเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวิธีนี้มีต้นทุนสูงกว่าวิธีอื่น เนื่องจากต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน แต่ “ระบบกำจัดมอดและด้วงงวงข้าวโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน” ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้นำแนวคิดการลดก๊าซออกซิเจนไม่ให้สิ่งมีชีวิตมีอากาศหายใจและตายในที่สุด โดยออกแบบระบบห้องให้เป็นระบบปิด และใช้เทคโนโลยีดูดอากาศภายในห้องดูดซับก๊าซออกซิเจนออก ให้เหลือก๊าซไนโตรเจนเข้มข้น 99.5% ทำให้มอดแป้งและด้วงงวงข้าวทั้งไข่และตัวเต็มวัย ตายภายใน 7 วัน ซึ่งทำการทดสอบเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ร่วมวิจัยและวิเคราะห์ผลการทดสอบดังกล่าว
             นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้ร่วมโครงการทดลองใช้ก๊าซไนโตรเจนในการป้องกันและกำจัดแมลงในข้าวกับบริษัท สยามวอเตอร์เฟลม โดยการสนับสนุนของ สนช. พบว่าสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่ามอดลงเมื่อเทียบกับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 14 วัน เหลือ 6 วัน ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทจะศึกษาเพื่อขยายผลการใช้ก๊าซไนโตรเจนในการกำจัดแมลงในข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกและขายในประเทศต่อไป


             ทั้งนี้ สนช. กำลังริเริ่มและจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย (RICE: Rice Innovation Center of Excellence)” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศ โดยวางเป้าหมายการพัฒนาข้าวไทยให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศพัฒนาพันธุ์ข้าว พร้อมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย ด้วยงบประมาณ 100 – 200 ล้านบาท ซึ่งหากประเทศไทยมีสินค้านวัตกรรมข้าวไทยที่หลากหลาย ก็จะช่วยสร้างธุรกิจและตลาดใหม่ที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสความผันผวนของราคาข้าวในระยะยาวได้อีกด้วย
 

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 02 333 3728

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป