กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
... กรกฎาคม 2555) เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเรื่อง “บทเรียนที่ได้รับและผลกระทบต่อโครงการนิวเคลียร์ของประเทศไทย จากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ” ...
อังคาร, 03 กรกฏาคม 2012
22. วิทยาศาสตร์แสนสนุก..นิวเคลียร์รอบตัวเรา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มากมายกว่าพลังงานที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปซึ่งเป็นพลังงานเชิงเคมี ซึ่งพลังงานดังกล่าว อาจอยู่ในรูปของรังสีจากนิวเคลียสที่มีการสลายตัว หรือออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็ได้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีใช้กันทั่วโลกมานานกว่าครึ่งศตวรรษนั้น ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2011
... ประเทศ ญี่ปุ่นสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Takatoshi Takemoto สถาบัน Kyoto  Technology ประเทศญี่ปุ่น การเสวนาหัวข้อ อุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น กับอนาคตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2011
24. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
...          ร้อยละ  18.29    ต้องการทราบข้อมูล  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สรุปรวมจากการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
25. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ถ้าเราตัดสินใจจะเอาและสั่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์วันนี้ จะต้องรออีก 10-15 ปี มีคนเข้าคิวซื้อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิวยาวมาก เราต้องตัดสินใจว่า 1. เทคโนโลยีผ่านหรือไม่  2. คนที่จะทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราพร้อมหรือยัง  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
26. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 60-70% ของพลังงานในประเทศ                ถ้าเราตัดสินใจจะเอาและสั่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์วันนี้ จะต้องรออีก 10-15 ปี มีคนเข้าคิวซื้อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คิวยาวมาก ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
27. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(10  มิถุนายน 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย” ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน  2552 ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
29. ประเทศไทย เปลี่ยนครั้งใหญ่ Big พลังงานทางเลือก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตการไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ประเมินว่าในอีก 13-14 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ อย่างน้อยๆ 4 โรงด้วยกันถึงจะพอเพียงกับความต้องการใช้ ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... ที่เมืองเบรียน เลอ ชาโต้  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีที่เหลือใช้จากทั่วประเทศ  ทั้งในโรงพยาบาล สถาบันวิจัยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  เพื่อศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ...
พุธ, 24 ธันวาคม 2008
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป